Chakra och rädslor som stör din balans

MIND CONTROLS BODY

«Det intuitiva sinnet är en helig gåva och det rationella sinnet är en trogen tjänare. Vi har skapat ett samhälle som hedrar tjänaren och har glömt gåvan. »
– Albert Einstein

Mental agitation, depression, ilska, frustration, svartsjuka, rädsla, ångest . När dessa känslomässiga tillstånd blir frekventa eller kroniska, övergår de till att störa den fysiska funktionaliteten. Pågår spänningar i centrala nervsystemet ändras de fysiska funktionerna.
Konstant rädsla skapar magsår, kardiovaskulära störningar, reumatism, försvagning av immunsystemet, urogenitala problem etc.

Med holistisk aromaterapi, yoga, meditation, ayurvediska behandlingar alla med holistiska tillvägagångssätt kan stabilisera och balansera psyko-emotionella problem och följaktligen förebygga eller läka fysiska sjukdomar. Icke desto mindre kräver dessa tillvägagångssätt en starkt vilja (hos kunden) att ompröva sina synpunkter, lyssna inåt och ha förmåga att titta på sin “egen skugga” och studera egots mekanismer – för att se verkligheten och inte bara den idealiska bilden som ditt ego vill se.

Lakshmi chakra-balans koncept

Här kommer vi lägga upp info om de olika rädslor som manifesterar sig i de olika chakra i kroppen och råd för hur man balanserar dessa – främst eteriska oljor.

Vi kommer lägga upp dessa råd löpande och lägger upp det senaste chakra överst i bloggen.
Vi synkar oss med Tanja Dyredans chakra-balans video i samarbete med Lakshmi och de olika chakra video hon lägger upp.

Materialet är baserat på Lydia Bossons 2) kurs: Fear & Pain
Det rekommenderar att du läser denna artikel först : Skapa balans i din hud och dina hormoner

Chakra läggs upp i följande ordning – Längs ner i listan den som lades upp först!!

Chakra 1:a Muladahra
Chakra 6: Ajna
Chakra 2: Svadistana
Chakra 5: Vishuddi
Chakra 3: Manipura
Chakra 4: Anahata

4:E CHAKRAT

 

chakra, anahata, healing, krsitaller
4:e chakrat – kärlekens centrum

Anahata reglerar hjärta, lungor, axelbladen, bröstet och huden. Det reglerar blodet, immunsystemet, armarna och händerna. Hjärta är Anahats största organ. Den när och renar alla kroppens celler. Lungorna överför färskt syre till blodet och rensar bort koldioxid. De otaliga nerverna i huden möjliggör att känna vindens beröring på huden. Immunitet stimuleras också av kärlek.

Typiska sjukdomar, Lungsjukdomar, Astma, Andningvägs-allergier (i samband med Manipura), Hjärtsjukdom, Myocardial, Cancer

Anahatas rädsla brukar visa sig som :

Rädsla för att förlora kärlek, friheten, Rädsla att bli inlåst.
Rädsla för ensamhet och förbli ensam
Rädsla för att engagera, att ta ansvar
Rädsla för föroreningar
Rädsla att avvisas och att vara i skuld

Sinnesstämningar som utmärker sig från dessa rädslor är:

Beroende av total frihet
Idé om frihet som ett resultat av utomhusförhållanden
Noga med utseendet
Svartsjuka
Frustration
Att vara låst i oss själva
Misstro
Oförmåga att vara tacksam
Okänslig till jobbiga händelser
Känsla av isolering och ensamhet
Känsla att bli missförstådd
Idén att vara olika och ensamma
Ensamhet
Bilaga till människor och omständigheter
Possessiveness (äga saker)

eteriska oljor, aromaterapi. chakra healing
Eteriska oljor för Anahata – Bild Tanja Dyredand

Eteriska oljor för Anahata

Omvandla tidigare trauma

De eteriska oljorna som harmoniserar Anahata, utvecklar förtroende och tacksamhet, som förankrar oss i nuet, hjälper till att omvandla tidigare trauma och hjälper dig att hålla dig medveten och har en energi som matchar färgen på smaragd:

Fragonia, marjoram, bergamot, katafray, skotsk tall, hemlock, timjan, citron verbena

De används om:
– Bindningar till det förflutna
– Förnekelse
– Oförmåga att leva i nuet
– Odlar hemligheter
– Rädsla för att avslöja
– Oförmåga att lita på andra
– Helt fokuserad på värdet av frihet
– Ensamhet, känsla av ofullständighet och oförmåga att inkluderas
– Svårighet att engagera

Främja hjärtats öppning

De eteriska oljorna som hjälper till att utvecklas mot Manipura Anahata, ”kvalitet” så att de ”råa känslorna” som skapade av ”Ahamkara” och egot och istället omvandlas till att främja hjärtans öppning och gör det möjligt integrera de värden som behövs för att leva mer tillfredsställande relationer, har en energi som motsvarar grönt äpple:

Indisk basilika, dragon, citrongräs, lime, balm

De anges om:
– Bunden till sin egna åsikt
– Stagnation i analyserna
– Konstant analys som förhindrar öppning av hjärtat
– Konstant analys som förhindrar att utvecklas andligt
– Komplexer av underlägsenhet växer inför människor som anses ”intellektuellt överlägsen”
– Chimärer som visar oss en annan verklighet än den det är

Tredje Chakrat

Manipura, chakra, healing, kristaller
Tanja Dyredand, Vänliga Villan

Solar plexus chakra
Element: Eld
Sinne: syn
Anatomisk region: Lever – gall blåsa ‑ mjälte‑ tolvfingertarmen – tunntarm.
Plats: Solar plexus ‑ diafragman
Körtel: Bukspottskörteln
Färg: Gul
Kristaller: Citrin quartz, gul calcite, tiger öga, korall, Guld, aragonit
Eteriska oljor: se nedan
Mantra Ram (Rang när det ljudas)

chakra, healing, manipura
manipura chakra

Efter att ha upplevt jordens stabilitet och vattnets rörelse är eld det element som väcker intellektet, skapar regler, styr, logik etc. Det första chakran ger stabilitet, tillförlitlighet, säkerhet. Från den basen väcker vi det andra chakran för att uppleva skillnaderna, förändringarna, rörelsen, att omfamna polariteterna och upptäcka den passion som kan koppla motsatserna. Överlevnadsinstinkten övervinnas av lusten att uppleva nöjet.

Eld motsvarar transformation. Enligt buddhister representerar elden visdom som bränner upp okunnighet. Enligt de kristna är eldens tungor Guds röst och gudomlig uppenbarelse, och för hinduer är elden en symbol för ljus och transcendental kunskap. Det är förknippat med förstörelsens, befrielsens och dess återskapande krafter. Eld ger oss ljus, omvandlar all fysisk föda (fysisk och intellektuell) och metaboliserar och renar desamma. Skapandet av denna inre flamman ger den energi som behövs för att upprätthålla livet. Värmen ökar kroppstemp. i kroppen. Skapa utrymme för att ge plats åt nya nya saker i vårt liv och för att fortsätta vår andliga resa. Vi måste stärka vårt fokus för att eliminera det som hindrar vår utveckling.

Kombinera materiens aspekt (Muladhara) med rörelse (Svadhistana) så skapas det en ny aspekt: Energi. När du gnuggar två stenar mot varandra börjar gnistor uppstå och elden skapas. Kombinationen av paradoxen ”behov av säkerhet” (Muladhara) och ”behov av osäkerhet” (Svadhisthana) är grunden som skapar eldelementet.
Detta är vårt tredje chakra, solar plexus ansvarig för omvandling och integration av information. Enligt definition försöker elden att klättra och omsluta ljuset som lyser. Och ”genom vårt engagemang antar vi strategier och åtgärder som behövs för att skapa nya saker.

Det är svårt att översätta den östliga metafysiska kunskapen och göra dem begripliga för det västerländska intellektet. Solplexus, egoets och intellektets säte är dock också grunden för andligt uppvaknande och avkastande av de doktriner som vi fastnat i.

Vi kan säga om Manipura att så länge det är knutet till tron och besatt av att räkna ut saker intellektuellt, är det fortfarande kopplat till det limbiska systemet. Med evolutionen och läkning av Manipura kopplas chakrat gradvis till epifysen – vår högre intelligens. I detta fall är kanalen mellan Sahasrara och Manipura öppen.

Med andra ord, ju mer vi kan integrera och acceptera vår skugga, ju mer vi försonas med Ahamkara (ego och intellekt), ju mer sinnet blir av med koncepten och dess Samskaras, kan mer medvetenhet gå igenom till de övre chakranerna. De första tre chakran, Muladhara, Svadhisthana och Manipura är anslutna av ett komplext nätverk av subtila kanaler (Nadi). Dessa kanaler fungerar synkront och synergistiskt. Det betyder att de tre första chakran är “nära” sammankopplade med varandra och om en av de tre berörs, försvagas andras energi automatiskt.

Manipura är relaterat till nervsystemet. Rädslan i de första två chakran påverkar nervsystemet och därmed Manipura. Uttrycket ”agera på sin magkänsla” innefattar således de tre lägre chakran som fungerar i synkronisering och synergi. Manipura spelar en viktig roll i det sätt vi vill förändra och transformera omständigheterna i våra liv. Den fungerar som ledare för de första två chakranerna.

De gamla alkemisterna förklara för sina elever att ingen kan förklara livets mysterier. Bara om han hade upptäckt elden inuti dig själv, kunde de avslöja hemligheterna. Elden upplyser sinnet, är omvandlingselementet, men också förstörelsen. Om energin är låg i den tredje chakran är det svårt att vara överens med sig själv, att acceptera saker som de är, att förbli objektiv, klar, tydlig, koncentrerad och fokuserad.

Blockerat Manipura visar sig som kallsinnig och dömande i relationer, rasism, koncentrationen på problemen, besatthet av att vilja förstå, som behöver ett stort erkännande.
Om elden är för dominant blir den destruktiv och manifesterar sig genom känslor som: ilska, hämnd och hat.

Bokstavligen: du ser ”rött”, egot vill dominera och tyrannisera.

Chakra, detox, leverrening, aromaterapi
Balansera dig med dofter, detox drycker och kristaller

Fysiska sjukdomar som är kopplade till 3:e chakrat

Det finns många sjukdomar relaterade till Manipura och dess ”lagkamrater”, som är de första, andra och den fjärde chakran:

– Trombos, cirkulationssjukdomar, embolier

– Hudsjukdomar

– Matsmältningsproblem

– Infektioner och inflammation i mun och läppar

– Infektioner och inflammation i anusen

– reumatism

– Hepatit, cirros

– Ögonsjukdomar

– surhet

– Diabetes

– Övervikt, särskilt runt magen

– Muskelstyvhet

– Allergier

– Metaboliska sjukdomar

– Nervös asteni

– Smärta i mitten av ryggen

Manipuras rädsla manifesterar sig genom:

– Rädsla för intellektuell underlägsenhet

– Rädsla för att dömas

– Rädsla för att inte respekteras

– Rädsla för brist på erkännande

– Rädsla för en besvikelse

– Rädsla för att domineras

– Rädsla för att bli kontrollerad

– Rädsla för att inte beaktas

– Rädsla för att förlora framgång

– Rädsla för att förlora sin framgång på professionell nivå

– Rädsla för att behöva lämna in

– Rädsla för att inte förstå

– Rädsla för att misslyckas sitt mål

De emotionella tillstånd som härrör från sådana rädslor är:

– Skuld

– Stress vid professionella utmaningar

– Irriterad attityd

– Ilska

– Själviskhet

– Orealistisk

– Resultatinriktning

– Förtvivlan

– Ett komplex av underlägsenhet eller överlägsenhet

– Kyla mellanpersoner

– Arrogans, cynism, tyrannisk inställning

– Brist på skönsmässig bedömning

– Oförmåga att ta ett steg tillbaka

– Stiffhet mental

– Brist på självförtroende

– Oförmåga att acceptera verkligheten

Manipura-blockering skapar förvirring.

Vi blir auktoritära eller tyranniska, eller helt dämpade och apatiska. Eller vill vi vinna till alla kostnader, kan inte tåla att inte tas på allvar, eller vi ständigt ifrågasätter våra mentala och intellektuella förmågor. Vi är tror oss vara förföljda av missförstånd. Att komma tillbaka till spelet är svårt,  moa dåliga förlorare. Gamla tros-sanningar är rotade och svåra att förändra. Det emotionella livet kan offras för professionell framgång.

Tankarna rör sig kontinuerligt kring ämnets ”rätt eller fel”. Det är omöjligt att känna empati och trots att vi intellektuellt beslutar att inte döma. Dömandet är allestädes närvarande på en känslomässig nivå och inom oss själva. Förr eller senare skapar denna pågående interna konflikt « styvhet » i det fysiska livet, och konsekvenserna kan vara de mest olika. Från enkla ryggsmärtor till kronisk reumatism, till autoimmuna sjukdomar.
Självkänsla, vilja och disciplin är starkt beroende av Manipuras hälsa.

Behandlingar:

chakra, manipura, lakshmi, eteriska oljor, aromaterapi
Tanja och Manipura balansering

Ger detox och massera mellangärdet med Chakraolja 3, beskrivs i Tanjas video

Mentalt gör dig fri från skuld, älska dig själv. Sprid doften Litsea i rummet, massera mellangärdet med chakra olja 3:

Meditera (se youtube video) med Tanja Dyredans video.
”Allt är som det skall, jag är fri från skuld, jag släpper kontrollen och litar på att universum visar mig vägen framåt”.

Eteriska oljor

eteriska oljor, aromaterapi
eteriska oljor

De eteriska oljorna som aktiverar Manipura, som utvecklar tydligheten i sinne, koncentration, målets och syntesens syntes, har en energi som motsvarar gul citron:
Indisk basilika, balm, dragon, ingefära, citrongräs, lime, mint, bergamot, grapefrukt.

Dessa rekommenderas vid:
– Brist på tydlighet i sinnet

– Brist på koncentration och minne

– Förvirring

– Känslor som överväger sinnet

– En pessimistisk känsla

– Mental trötthet

– Brist på skönsmässig bedömning

– Sinnet ser sig om utan att se lösningen eller slutet

– Brist på framgång

– Tendens att komplicera sina liv

– Svårighet vid att assimilera kalcium

– Ledvärk

De eteriska oljorna som harmoniserar Manipura, som utvecklar sinnets visdom, lugnar sinnet, lugnar tankar och känslor, utvecklar lugn och sinnesro, skapar öppenhet, har energi som motsvarar gul citron:
Romersk kamomill, morot, gurkmeja, eucalyptus citriodora, söt fänkål, galbanum, geranium, litsea, palmarosa.

Floralvatten: Romersk kamomill

Detox:

Smaker: Bittra beska
Undvik starka kryddor (utom för dig som ofta känner illamående och är håglös)

1 – Dryck: Orolig mage – Tisama: 717 Udara Platt mage
2 – Illamående, detox – Tisama 702 Digest Depur

Plus (viktigast)
3 – Kosttillskott & kur – Lever och njurar – Garshan Trim

detox, viktkontroll, banta, leverrening
detox, garshan trim, kosttillskott

Garshan Trim
Rekommenderas för personer med apelsinhud, övervikt samt överskott av kapha i form av långsam matsmältning och ämnesomsättning. Rekommenderas även mot pitta problem, som kan innebära att man kan få inflammation i leder och muskler.

 

Användning: Tag 2 tab med kokt vatten, ca 5-15 minuter efter måltid, fortsätt i minst 3 veckor, vila en vecka och upprepa sedan 2-3 ggr. Rekommenderas också som en tre veckors kur vid varje årstidsskifte. Öka intaget av vätska under kurerna, drick upp till 2 l kokt vatten per dag (kokas gärna 5, 7 till 10 min).

Innehåll: Består enbart av olika extrakt av örter och växter såsom kardborre, spirea ulmaria, ringblomma, fläder, maskros, ortosiphon, papaya, ananas, kelp (sjögräs), grönt te.

Burk 100 piller, 50 g Art.nr 555
Torrextrakt av burdana, (kardborre)
Antiseptisk och bakteriedödande. Rensar blodet och lymfsystemet effektivt, minskar svullnader och löser ut gifter ur huden till urinen. Avgiftande, minskar
kolesterol. Sägs normalisera blodsockernivån. Invärtes effektiv mot utslag, bölder, exem, akne mm. (Användes i de flesta “ama” fall, inkl. kronisk feber och ledinflammationer.) Roten är mest stärkande och näringstillförande
(speciellt för pitta aggressioner och ilska mm.)
PK- V+ (vid överanvändande)

Torrextrakt av spirea (älggräs)
Rensar lymfsystemet och ökar mikrocirkulationen av blodet.
Torrextrakt av calendula,(ringblomma)
Renar hela kroppen, skyddar kapillärerna, de små venerna, mot bristningar. PK-V+

Torrextrakt av sambucus, (fläder)
Bären och blommorna är rika på Vitamin-C, kalciumnitrat, flavonoider och fenoler (spjälkar kolesterol och effektiv antioxidant).
Kraftigt svettdrivande, urindrivande, laxerande och reumatismhämmande. Avkok effektivt mot lätta förkylningar, feber och
sårbehandling mm (Blommorna) KP- V0

Torrextrakt av tarassaco, (maskros)
En av de effektivaste kroppsrenarna, Kraftigt bitter, ökar flödet av galla, urindrivande, blodrenande och laxerande. Effektivt
mot gallsten, gulsot och dålig leverfunktion. Roten men även bladen minskar kolesterolnivån. Allmänt stärkande av bröst och
bukspottkörtel. PK- V+

Torrextrakt av ortosiphon
Kommer i huvudsak från Asien,
starkt urindrivande, innehåller flavonoider som spjälkar fettceller och kolesterol. Gör att man kan minska i vikt utan att öka igen.
Hjälper lever och njurar att eliminera gifter.

Pulvriserad papaya
Papaya-enzym, bra för matsmältningen, frigör fettet ur fettceller Den minskar också inflammationer som lätt kan uppstå vid kraftig viktminskning i vävnaderna och cellerna.

Pulvriserad ananas
Ananasenzym, som är känt för att underlätta matsmältningen, utvinns ur stjälkarna/stammen.
Innehåller bromenin som är aktivt i tarmarna och i blodet genom att bryta ner kollagenfibrer, fibröst protein, till aminosyror och eliminera dem.

Pulvriserad kelp
Kelpenzym, från alger i havet, som är mycket rika
på vitaminer och mineraler, som stärker ämnesomsättningen på cellulär nivå genom ett ökat utbyte av näring och avlägsnande av gifter. Har en starkt ”viktreducerande effekt” utan att ge biverkningar Återställer vitamin och mineralbalansen, som lätt rubbas vid kraftig bantning.

Grönt te extrakt
Grönt te är rik på flavonoider och naturliga anti-oxidanter, bitterämnen som är bra för pitta och kapha.

 

Femte Chakrat

 

chakra, healing, vishudiu, aromaterapi, eko hudvård
Tanja berättar om Vishuddi och visar på en vacker meditation

Tanja beskriver bra Vishuddi egenskaper  här.

Lydia Bosson beskriver om Vishuddi i sin kurs Fearn & Pain. I Visshudi börjar all läkning, i tomrummet Akasha.
Jag skulle tom kunna säga att allt liv börjar i Vishuddi, det första som skapas ut Atman är space och rymd som är grunden för all fysiska manifestation.

5° CHAKRA – VISHUDDHI

PURIFY – GROW
Rening och tillväxt

«Do not wait for the events to come as you want. Decide what you want to happen … and you will be happy.»

Epiteto

Det blå, färgen på Vishuddhi, är färgen som främjar fred, inspiration och engagemang, frisk luft och rent vattnet. Eter / rymden är det element som “håller eller skapar” vakuumet. Utan utrymme är rörelsen inte möjlig. Det är oändligheten och inkluderar alla fysiska och andliga dimensioner. Detta element, kallad Akasha, symboliserar evigheten och rymden utan gränser. Det bär den subtila (ej ännu manifesterade) energin från vibrationer och ljud. Akasha är på samma sätt som det tomma utrymmet i kroppen som möjliggör kommunikation mellan olika system, organ och celler. Vishuddhi är sammansatt av termerna ”vi” som betyder kvalitet och ”shuddhi” som betyder rening.

I kroppen är kommunikation en viktig nyckel. Nu menar vi inte kommunikation I form av hjärnvågor, muskler, vävnader, nerver, system, organ, utan kommunikation med hormoner mellan cellerna, skulle evolutionen och livet vara omöjligt. Det femte chakrat är synonymt med kommunikation genom ljud, vibrationer, självuttryck och kreativitet. Och det är medvetandet som styr, skapar, överför och tar emot kommunikationen. Och det är centrum för dynamisk kreativitet, syntetiserar gamla koncept till något nytt. Dess attribut är lyssnande, tal, skrivning, sång, telepati och alla konstarter, särskilt de som är relaterade till ljud och ord. När medvetandet är närvarande fullt ut i femte chakrat, flyttar vi ett steg från den materiella världen. Kommunikation är den första formen av transcendens, den som överskrider de fysiska gränserna. Vishuddhi verkar I tomrummet och tystnaden, Akasha där allt helande börjar. När detta chakra är I balans är livet fullt av tillfälligheter och synkronisitet. Det jordiska uppdraget visar sig klart och tydligt.

Om energin är låg i det femte chakrat är det svårt att lyssna, höras och känna nyanser av vibrationsljud. Rösten förlorar sin harmoni, blir monoton, malande, viskande, bullrig, obalanserad och stram. Om energin är låg i detta chakra, fastnar man ofta i de klassiska inre slitningarna mellan ”bra-dåligt”, ”rätt – fel”, etc. Läkning av detta chakra löser dualiteten och hjälper till att lämna varje händelse utan värderingen om att det var bra eller dåligt.

FYSISKA ASPEKTER AV VISHUDDHI

Vishuddhi reglerar halsen, nacken, stämbanden, luftrören, matstrupen, käken, näsan, öronen, tänderna, sköldkörteln, hörsel.

– Störningar relaterade till sköldkörteln och metabolism
– Sjukdomar i halsen
– Astma
– Dövhet
– Bihåleinflammation
– Öroninfektioner
– Laryngit, tonsillit
– Spänningar på trapes och nacke.

Rädsla i Vishuddhi uppstår genom:
– Rädd för att säga sanningen
– Rädsla för att vara äkta
– Rädsla för att förlora möjligheten
– Rädsla för att tala
– Rädsla för att kommunicera
– Rädsla för offentligt talande
– Rädsla för höjder
– Rädsla för tystnad- Rädsla för buller
– Rädsla för att skada

Emotionella tillstånd som som man lätt hamnar i från sådana rädslor är:
– Blyghet
– Lögn
– Förvrängning av sanning
– Oförmåga att tala
– Kallhet på relationens nivå
– Obehaglighet i kommunikation
– Isolering
– Bibehållande eller principförklaring
– Revolt
– Hykleri
– Verbala övergrepp
– Dölja sanningen

En av de viktigaste för Vishuddhi är reningen genom Akasha/eter. Därför kräver uppväckandet av detta chakra en effektiv avgiftning så att varseblivnings blir förankrad. Vilket sker bäst med ljud.
Ljudet har viktiga metoden för rening på organism-nivå psykiskt, mentalt och till och med fysiskt. Ljudet påverkar cellstrukturen. Masaru Emoto visar hur vatten påverkas av av ljud. Ju mer Vishuddhi är balanserad och renad, desto mer blir vår förmåga att överföra vår helande kraft, vilket även inom oss bidrar till läkningen av Anahata.

De eteriska oljorna som harmoniserar Vishuddhi, utvecklar förtroende, lyssnande, mod, som hjälper till att öka medvetenheten om våra mekanismer (negativta mönster), erkänna dessa för oss själva börja agera mer I harmoni med vår inre röst.
Oljorna har en energi som matchar färgen blå:

Cajeput, blå kamomill, kardemumma, koriander, elemi, eukalyptus radiata, galangal, lagerblad, myrra, pepparmynta, myrten,  niaouli, rosmarin, salvia, timjan.

De används vid:
– Oförmåga att tänka lugnt
– Agitation, utfall
– Brist på lugn
– Brist på erfarenhet
– Obehag för sina känslor
– Brist på tålamod
– Brist på inre fred
– Brist på tid för sin egen andliga utveckling och personlig utveckling
– Oförmåga att kommunicera
– Brist på att lyssna
– Spänning i trapezius och nacke
– Ljuga för sig själv och andra

 

2° CHAKRA – SVADHISTANA

” The quality of your life depends on the quality of your relationships.”

Sri Bhaghavan

Efter stabilitet och lugn som hålls i elementet Jord, skapas medvetandet om rörelsen och den ständiga förändring som härskar i universumet, symboliserat av vattenelementet. Vätskorna i vår kropp flyter kontinuerligt, vågor föddes och dör, årstider, celler som regenererar … allt förändras kontinuerligt.
Svadhistana aktiveras av den orange färgen, som ligger mellan gult och rött, mellan materia och intellekt (styrs av elden). Det skapar förändring, rörelse och glädje, delning, kreativitet och kommunikation; det skapar en atmosfär av fest och gemytlighet. Det är en färg som förbinder vårt inre barn, med dess enkelhet, med sin oskuld och dess vilja att upptäcka.

Det är genom detta andra chakra som vi blir medvetna om vårt liv, att vi känner nöje och vi uppskattar smakerna kvalitet när vi äter, att vi upplever polariteten mellan maskulint-feminint och att vi lever genom sexualitet och liv.
Efter kopplingen I rot-chakrat till Moder Jorden blir vi medvetna om den dualitet som härskar i universum. uppdelningen mellan feminint och manligt.
Vi flyttar från jordens stabila element till det rörliga vattnet. Vi släpps loss i frihet, men livet blir också mer  komplext.

Barnets medvetande rör sig från känslan av enhet mot upptäckten av skillnaden mellan människors. Sinnet inser att andra existerar. Denna medvetenhet åtföljs av begärets födelse.
Vi bör inse att rörelsen är sammankopplad mellan de två punkterna, mellan två motsatta, polariteterna. Rörelsen är närvarande i allt som finns i universum. Förändring och medvetenhet är viktiga element i utvecklingen.

I sjuårs åldern vaknar Svadhistana och i just det ögonblicket blir barnet medveten om att förändring är:
a) möjligt
b) ofta trevlig och rolig
c) grundläggande i livet
Förändringen bygger på den ständiga jämförelsen mellan de maskulina och feminina krafterna som skapar denna rörelse. Dessa två krafter är komplementära, motsatta och samtidigt lockande; som två älskare.

Svadhistana spelar en viktig roll I föreningen av den heliga energin av kreativitet, fertilitet och förening av Yin och Yang. Om vi ​​kan komma i kontakt med Svadhistana kan vi utforska vår kreativitet och uppleva glädje, uppleva spänningen som övervinner allt som strukturerats, tränats och förankrats av Muladhara.
Svadhistana håller den heliga sexuella energin. Sexualitet mellan en man och en kvinna skapar förening mellan de två första chackran och grunden för att kunna höja Kundalini-energin I de övriga chakran. Svadhistana spelar därför en viktig roll i alla relationer och god livskvalitet.

Svadhistana kallas ibland livets säte. Etnologin lär oss av ordet Svadhistana att ordet Sva som betyder ”för mig” men också Svad som betyder ”sötma av smak”, ”nöje.” Att öppna det andra chakra betyder ”dricka” livets sötma, “inta” smakerna och njut.

Vatten ger liv, det är en symbol för rening och används både bokstavligen och bildligt för att ta bort orenheter. Det har inte en robust struktur, men är väldigt kraftfull. Vår kropp består av 66% av detta element. Det ger egenskaperna flytande, förändring, styrka, vitalitet och friskhet. Detta chakra, kopplat till vatten, kontrollerar kroppens vätskor i alla dess former (blod, lymf, urin, saliv, spermier, svett). På samma sätt måste stämningar och känslor kunna cirkulera fritt i kroppen för att vara i harmoni med glädje.
Människor som inte har idéer, är oinspirerade, inte tycker om sin sexualitet eller mat, har Swadhistana ofta blockerad pga låg energin i detta centrum. Med detta följer att det är svårt att uppleva glädje utan överdriven stimulering, njuta av livets sötma utan skuld. Dessa människor har svårt att komma I kontakt med sitt inre barn.

Sakral chakrat, balanseras av orange färg, smak sinnet, sexualiteten och kreativiteten

 

FYSISKA ASPEKTER AV SVADHISTANA
Svadhistana styr bäcken, könsorganen, njurarna, tjocktarmen, korsryggen och alla kroppsvätskor som blod, lymfa, svett och matsmältningssafter. Njurarna och urinblåsan styrs av energin från Svadhisthana. Shukra Vaha, spermat-strängen, äggledarna, livmodern och vagina påverkas av hälsan hos Svadhi-sthana.
Impotens, infertilitet och missfall är konsekvenserna av blockeringar i denna tunna kanal.

Många sjukdomar är direkt relaterade till Svadhistana:

– Ödem
– Infertilitet, impotens, frigiditet
– Njurproblem
– Förstoppning, diarré, Crohns sjukdom, tarmdivertikula
– Livmodercancer
– Prostatacancer
– Prostatit
– Tidig I klimakteriet
– Menstruationssmärta, dysmenorré, amenorré, oligomenorré, endometrios, PMS, cyster i äggstockarna
– Ryggsmärta under eller före menstruation
– Blodsjukdomar
-Leukemi
– Oligospermi (dålig kvalitret på sperma)

Svadhistanas rädsla manifesterar sig genom:

– Rädsla för att förlora möjligheten
– Rädd för att visa nöje
– Rädsla för ensamhet- Rädsla för övergivande
– Rädsla för avvisning
– Rädsla för passion
– Rädsla för att förlora friheten
– Rädsla för att bli omarbetad
– Rädd att berätta sanningen, för att visa sitt sanna ansikte
– Rädsla för tristess

Känslomässiga tillstånd som orsakas av sådan rädslor

– Lögn, svartsjuka, skam
– Missbruk
– Brist på sexuell aptit eller överdriven sexuell aptit
– Överdriven sexuella fantasier
– Relationella beroenden
– Misstänksamhet
– Etnocentrism
– Nostalgi
– Överdriven eller saknad respekt för ideal eller en idol
– Oengagemang
– Stå emot emotionell ungdom
– Fanatism
– Leda
– Tar onödiga risker
– Överdriven motion
– Konstant behov av att festa eller
– Oförmåga att ha kul, skratta utan droger (alkohol, droger …)
– Brist på spontanitet
– Ytliga ideal
– Introversion och extroversion
– Misstro
– Pessimism
– Känsla av att vara ovärderlig

Blockering av Svadhistana skapar emotionell kyla, likgiltighet, brist på empati och medkänsla. För ett barn är uttrycket av “känslor” viktigare än det verbala uttrycket i sig. Barn uttrycker sina känslor naturligt och spontant.
Termen känslor är nära relaterad till begreppet rörelse. Då på engelska betyder ordet emotion rörelse. Om känslor är gömda, borttagna, om vi ständigt trycker ner eller ignorerar våra känslor skapar vi spänningar i den fysiska kroppen och startar av en inre konflikt. Detta skapar känslokyla, likgiltighet, men också överdriven sexuella fantasier. Människor med svadhistana-svag energi kommer att vara tveksamma, misstrogen, pessimistiska och i extrema fall störda i sin sexuella praxis. Dessa människor “odlar” en känsla av att vara ovärderlig.

SVADHISTANA och passande eteriska oljor

De eteriska oljorna som aktiverar Svadhistana, utveckla glädje, acceptans, förmåga att frigöra, förmågan att skapa ett vakuum som hjälper till att övervinna oro över beroenden och har energi som motsvarar orange färgen:

Benzoin, bergamot, sandelträ, cistus, copaiba, ingefära, jasmin, mandarin, neroli, apelsin, petitgrain bitterorange, vanilj, ylang – ylang.

6° CHAKRA – AJNA


FANTISERA, KÄNNA OCH BLI FRI

«Imagination is more important than knowledge.»

Albert Einstein

3:e ögat
6: chakrat, Ajna

Sedan tidens gryning blev spelet mellan ljus och skugga en av de största gåvorna till mänskligheten, förmågan att se, uppfatta universums ständiga mirakel. Ibland kan vi se stjärnorna som har försvunnit för miljoner år och som påminner oss om skapelsens skönhet. Elementet Ajna är det “onåbara/kunna ta på” ljuset. Ögonen är de verktyg som vi ser det konkreta och det tredje ögat tillåter oss att förstå och känna, utan att gå igenom SYN-sinnet. Ljus tas upp via sensorer, som träffar ögat och resulterar i bilder, medan intuition blir till som ”ett ljus” som bäddas in I hjärnan och som kommer att återspeglas i en mental bild; som skapats ”inifrån”.
Med Ajna aktiv kommer idéerna från ingenting och blir tydligare, skarpare och utan mental inblandning/tolkning. De former och silhuetter som omgivna av ljusvågor skapar en bild av världen inom oss. Våra drömmar överför bilder av vårt omedvetna till det medvetna och kopplar oss till vår själ.

Gåvan att se inuti och utanför oss, är gåvan som Ajna ger oss. Sanskritordet AJNA betyder ”känsla”, men också ”guide”. Det är faktiskt det tredje ögat som styr de andra chakran. Ajna kan se bortom den fysiska världen, kan förstå vad sinnet inte ser, vi kan se vad som är skrivet mellan raderna. Förmågan Ajna har är att uppfatta det, bortom vad som är förståeligt, utan att gå igenom filtret Manipura, som är ljuset från elementet eld och Samskaras filter. Traditionellt ges Ajna förmågan att överskrida tid och rum, så att sinnet kan utforska olika världar, på olika platser och tider. Ljus-elementet gör det möjligt att uppfatta världen genom våra ögon och skapa en bild med våra inre bilder.

Vår visuella uppfattning måste översättas till former, språk och symboler innan de överförs. Forskare är säkra på att ljuset påverkar hälsan hos växter, djur och människor. Ajna koordinerar det endokrina systemet och skapar anslutningen till nervsystemet genom ljusets kraft. Människor vars Ajna väcks upp, kan känna sig som blinda bland de blinda. Kunskap är integrerad i vår DNA och är medfödd. Men i vardagslivet leds flesta av människorna av Manipura; sinnet är så översållat av ”känslomässiga toxiner” som skapar projektioner, rädsla, tolkningar av sanning, dömanden, konceptualiseringar, fördomar och mentala vanor vilka är svåra att förändra och övervinna. De lever i ständig dualitet.

När energin i Ajna är stark, gör det att vi inte fångas av Manipura-sinnet, vi ser världen med tydlighet och klarhet och samtidigt med medkänsla och empati. När Ajna väcks, faller illusionerna om begränsningar och syften, vi blir i verkligen fria. Den högre oktaven av intelligens vaknar. Enligt Vedas manifesteras detta av det faktum att vi befrias från tidens och rummets medvetande. Kausalkroppen släpps och programmen från det förflutna renas, upplöses och transformeras. Skillnaden mellan materia och icke-materia finns inte längre. Detta fenomen förklarar också kraften i kromoterapi, ljusets frekvens med olika tätheter och vibrationer. Ett “botemedel” som ändrar vibrationen beroende på färgen på behållaren som innehåller den. Mao det skrivna ordet på en produkt kombinerar vibrationen i ljudet men också vibrationen av formen på det som skrivs. Färgerna som omger oss, färgerna på våra kläder, våra väggar, våra möbler, våra maträtter mm som påverkar vår psyko-emotionella och fysiska hälsa.
Våra faktiska ögon ser, men vårt sinne (Manipura är också kopplat till ögons hälsa) tolkar. Över 90% av den insamlade informationen omvandlas av den seendes synvinkel. Det har visat sig att att personer födda blinda och som som sen återfått synen efter operationen först såg bara ljus och misslyckas med att urskilja saker.

«För att verkligen se, måste du sluta sätta dig själv mitt på bordet.»
Sri Aurobindo

Kunskapen finns, men är gömd bakom ego-filtreringen och färgar allt med sina glasögon. Om energin är låg i Ajna, ju mer vi förblir vi bundna till det förflutnas begrepp och program, desto mindre har vi förmåga att uppfatta verkligheten hos det “inte greppbara”, den förmåga som intellektet inte kan omfatta. Vi tar tröst från de materiella sakerna. Vi tror på saker som vi lär oss från samhället och vi ser inte sanningen bakom scenen och spelet (Maya). Förr eller senare förblir sinnet förvirrat.

3.e ögat, meditation

OLIKA ASPEKTER AV AJNA

Ajna styr ögonen, skallens bas, ansikte, bihålor och centrala nervsystemet. Det balanserar den feminina och maskulina, vänster och höger hjärnhalva.

– Huvudvärk
– Fibromyalgi
– Mardrömmar
– Problem med centrala nervsystemet
– Bihåleinflammation
– Ögonsjukdomar, glaukom mm
– Schizofreni och bipolär
– Tillväxtstörning
– Sömnlöshet

Ajnas rädslor manifesterar sig som:

– Rädsla för att förlora den andliga upplevelsen
– Rädd att berätta sanningen
– Rädsla för att inte se
– Rädsla för att förlora vårt andliga uppdrag
– Rädsla för den fysiska världen
– Rädsla för att förlora
– Rädsla för att dö

Känslomässiga tillstånd som härrör från sådana rädslor är:

– Överdrivet sökande efter andlighet
– Fyrkantig andlig sanning
– Vill ses som en andlig varelse
– Oförmåga att tala
– Killer Instinct eller sexuell ointresse
– Isolering, förnekande av livets fysiska aspekter
– Tråkig i relation till andra
– Dogmatism
– Minnesförlust
– Förlust av orientering i livet
– Schizofreni
– Autoritär inställning
– Arrogans
– Lidande, missnöje trots de omständigheter som verkar idealiska

Ett av de viktiga funktionerna hos detta chakra är att bygga medvetenhet, i själva verket att bli medveten. Vi drömmer under natten och samtidigt vet vi att vi är i en dröm. Klarsyn, tillskrivs ofta Ajna betyder ”se tydligt”. Se saker utan egoets filter.

AJNA OCH ETERISKA OLJOR

De eteriska oljorna som renar Ajna, som gör att du kan se utan att tolka, utan att planera, låta oss se naturen och himlen, att höja sig över deras gränser, förändra det rationella sinnet och väcka en högre oktav  hos intelligensen och har en energi som motsvarar färgen indigo:

Blå kamomill, frankincense, eucalyptus radiata, isop decumbens, myrra, ravensare, rosmarin verbenon och borneon

1° CHAKRA – MULADHARA

ÖVERLEVNAD

Enligt den indiska filosofin består universum av fem element, var och en av dem innehåller materia och medvetande. Det första elementet är Jorden, kopplad till egenskaper som fasthet och stabilitet. Detta “första” element representerar början på vår andliga väg. Från denna utgångspunkt går Kundalini vidare genom de andra 6 chakrana till den sjunde som är ansvarig för den andliga uppvakningen. Det symboliserar mamman som ammar sina söner och som ger dem trygghet.

Utan Jord-elementet skulle vi inte ha inkarnerats. Det håller kroppen stabil och det är den viktigaste beståndsdelen i ben, muskler, hud, naglar, hår och vårt immunsystem. Till och med den relation vi har med planeten Jorden är kopplad till detta element, som handlar om att skydda våra rötter och vår fostermor, Jorden. När medvetandet fokuseras i Muladhara, fungerar vi i överlevnadsläge.

Den undermedvetna mekanismen på denna nivån handlar om överlevnad, det nödvändiga, tak över våra huvuden, behov av stabilitet, säkerhet och skydd. Instinkten att överleva har skapat snabba reaktioner och förmågan att reagera omedelbart i händelse av fara. Det kollektiva sinnet som är kopplat till detta chakra är kopplat till den tidpunkt då människorna levde i enhet och i harmoni med jorden, djur och växter. Vid den tiden jagades människan precis som de andra djuren. SURVIVAL var ett heltidsjobb.

Under åren har omgivningen ändrats, dessutom allt snabbre. Trots detta är överlevnadsinstinkten väldigt central för oss. Vi har inget behov av att hålla koll på varandra under nätter för att undvika otäcka attacker, hela tiden fortsätter Muladharas ”laser” att övervaka om det finns faror i närheten och för att se om allt är ok. Ingenting har förändrats eftersom denna mekanism är automatiserad och länkad med vårt ursprung.

Människor som ofta har ekonomiska problem, som tappar energi inför ett litet problem, som känner rädsla framför förändringar, är människor som har ett blockerat medvetande på en Muladhara-nivå. Förändringar gör att de känner sig som offer och blir lätt ilska; misslyckas ofta och har svårt att förverkliga ett mål. För dessa människor är det verkligen svårt att lära av tidigare erfarenheter.

Tanja Dyredand beskriver Rotchakrats egenskaper

OLIKA ASPEKTER AV MULADHARA

Muladhara påverkar och styr ben, fötter, ryggrad, ben, tänder och naglar. Anus, ändtarmen, tjocktarmen, produktion av celler och hjärnan är kopplade till detta chakra. Om barnet under de första 5 åren inte växer upp I en miljö av tillit och säkerheten att vara skyddad från allt (som kan hända med honom), riskerar hans energi bli svag och 1:a chakrat, finns risk att barnets relaterade system och organ kommer inte utvecklas optimalt.

Kännetecken
Bräckliga naglar
Svaga ben
Problem med höfter och ben
Inflammation av prostata
Problem i ryggraden
Dålig blodcirkulation, hemorrojder, åderbråck, hypo- eller hyperspänning
Regenerationscykel av blodceller störd
Järnbrist
Disorders relaterade till reproduktion är ofta närvarande
Svagt immunsystem
artros
Fetma eller anorexi
Svag vitalitet

Muladharas rädslor manifesterar sig genom:

Rädsla för att förlora pengar
Rädsla för att förlora jobbet
Rädsla för en flygolycka eller bilolycka
Rädsla för en sjukdomar
Flygrädsla
Rädsla för att förlora det som erhölls
Rädsla för förändring
Rädsla för att fatta fel beslut

De känslomässiga uttrycken som härrör från dessa rädslor är:

Beteende dominerande, aggressiv
Ständigt behov av kontroll över sina tillgångar, aggressivt skyddande
Förlamning eller känsla av hjälplöshet när deras tillgångar hotas
Behov av säkerhet som förhindrar självförtroende och sinnesro
Förtroende, motstånd mot evolutionen och meningsförändringar
Har svårt att komma tillbaka till spelet
Rädsla för att förlora det som förstör andan och karaktären
Avund, ilska, aggression, hat, mental utmattning, apati, likgiltighet, avarice
Utbrändhet
Hypochondri

Människor som föddes i en miljö där det finns överflöd av allt (inte bara pengar), kan bevara det lättare. Dessa människor är det lättare att skaffa saker utan att titta på priset. Välstånd är ett medfödd värde som de har lätt att återskapa.
Muladharas blockeringar skapar skuldkänslor när vi tillåter oss lyx och extravagans. Vi tror att välståndet endast måste uppnås genom att arbeta hårt. Det är viktigt att börja leva och stoppa att bara överleva:
Ta hand om vår kropp, ge oss en lyxig massage bara för välbefinnande och inte för att det är terapeutiskt, använd lyxiga parfymer, juveler, vara spontan som tex att äta på en luxurius restaurang (inte bara för speciella och förtjänade tillfällen). Att ge oss överflödiga saker tillåter Muladhara att släppa taget om sina blockeringar, öppnas och läka.
Att skapa en ny bas är det här det viktigaste med detta detta chakra, och det är början på vår existens.

Meditation, chakra
Tanja Dyredand Meditation rot chakra

MULADHARA OCH ETERISKA OLJOR

De eteriska oljorna som aktiverar Muladhara, som utvecklar mod och vital kraft, förmågan att ta ställning och möta konflikter och hinder, har en energi som motsvarar den vitala röda:

Ajowan, Basil, Tulsi, Kanel, Nejlika, Oregano, Svartpeppar, Borneon Rosmarin, Savory, Tea Tree, Timjan Satureioide, Timjan Timolo

De eteriska oljorna som balanserar Muladhara, som utvecklar tillit, säkerhet i moder jord, som förankrar, ger frid I sinnet och hjälper oss att släppa överdrivna från ett behov av överdrivna kontrollbehov – vars energi som motsvarar den skarpa röda:

Rölleka, Angelica rot, Tulsi, Sandelträ, Kanel, Morot, Galbanum, Ingefära,  Katafray, Nardus, Patchouli, Vetiver

 

7° CHAKRA – SAHASRARA

TRANSCENDING – GETTING CONNECTED

«Egot vill alltid vara chef – oavsett kostnad, till varje pris. Du förlorar den stora möjligheten i en livstid bara för att tillfredsställa en skugga, en obetydlig idé – egots uppfattning: ”Jag är någon.” Ingen är någon. Vi är alla en; vi är inte separata. »

Osho

Slutligen kommer vi till området för det kosmiska medvetandet. Oändliga möjligheter blommar på toppen av skallen och symboliseras av en lotus med tusen kronblad. Och det är mötesplatsen för det gudomliga maskulina med den gudomliga feminina energin Shiva Shakti, där allt blir ETT. Detta är det ultimata målet, befrielse från lidande. Sahasrara är centrum där det omöjliga inte finns. När du öppnar det sjunde chakraet faller illusionens fängelse och förvandlar mänskligt medvetande. Detta kan hända plötsligt utan varning. Uppvaknandet, upplysningen och uppfattningen förändras. Känslan av att vara annorlunda, marginell och bara separat försvinner. Ibland kan denna väckningsprocess pågå mycket länge, till och med flera inkarnationer, och kan åtföljas av andliga kriser, ett slags mörker i själen. Sinnet är förvirrat, det vet inte sina referenser vad som pågår.

Det är svårt att rationellt förklara ett koncept som går långt utöver vad som är rationellt. Alla ord begränsar omfattningen av det sjunde chakraet. Vi kan säga att varje chakra är en manifestation av en viss medvetenhetsnivå på olika verklighetsnivåer. I Sahasrara finns rent medvetande, inte manifesterad, kallat Purusha. Uttrycket ”uppvaknande” symboliserar att vi blir fullt medvetna om allt; när vi pratar med någon som sover är han inte medveten om vad vi säger.

När vi kör passerar vi ibland landskap utan att se dem riktigt, eftersom vi är fokuserade på att köra. Sahasrara medvetandet gör att vi uppfattar den immateriella verkligheten bakom den fysiska världen. I Ajna kan vi uppfatta denna verklighet. Gränserna finns inte längre. När vi går är vi medvetna om mekanismerna som driver oss framåt. När vi äter är vi medvetna om kraften i naturen som skapade denna mat. Vi är anslutna till vårt kognitiva minne, vilket gör att vi kan lära av våra tidigare liv.

 

 

All spirituell och religiösa krafter syftar alla till detta tillstånd av ENHET/ONENESS. Det är svårt att jämföra alla tekniker. Men var och en av dem kräver disciplin och kontinuitet för att uppnå denna omvandling från ett självcentrerat sinne och begränsat till ett medvetande som kan komma åt fältet med oändliga möjligheter.

OLIKA ASPEKTER AV SAHASRARA

Sahasrara är kopplad till hjärnbarken; hjärnan och hela nervsystemet är relaterade till kronchakraet. Neurologiska störningar är ofta synonymt med lite energi i detta centrum.

OBALANS KÄNNETECKEN
– Endokrina störningar

– Hormonala störningar

– Hjärnsjukdomar

– Stelhet och ledsmärta

– Sjukdomar i muskelsystemet

– Osteoporos

– Hudsjukdomar

– Kronisk trötthet

– Överkänslighet framför ljuset, bullret, miljö

– Parkinson

– Alzheimer

– Epilepsi

Tallkottkörteln, även kallad epifysen, utsöndrar melatonin. Descartes pekade på denna körtel som själens säte. Enligt Paul Foster Case är Tallkottkörteln ”berget” i Bibeln, platsen för kommunikation med den Allsmäktige: Mose fick lagens stenplattor ”På berget”; ur en esoterisk synvinkel är detta berg bara säten för pinealkörteln. Det finns färre rädslor som bara kan associeras med Sahasrara. Rädsla i de andra chakraerna spelar nästan alltid en mer framträdande roll. Låg eller blockerad energi på Sahasrara nivå manifesteras av en viss apati / slöhet snarare än genom en verklig rädsla.

Rädslor som ofta samlas I Sahasrara

– Vi känner oss trötta, utmattade

– Vi måste sova mycket

– Vi känner oss ensamma, isolerade, maktlösa

– Brist på tro

– Vi uppfattar kropp och själ som två separata enheter

– Vi är fast på en andlig nivå

– Vi är fanatiska, fundamentalistiska

– Saker som inte förstås intellektuellt avvisas

– Vi är apatiska

Sahasrara är det sista chakrat och vaknar först när de andra chakrana är balanserade. Men vi kan läka dem genom Sahasrara och med kraften från Sahasrara. Att arbeta med Sahasrara är som att öppna den kranen med den kosmiska duschen. Att aktivera detta chakra utvecklar förmågan att uppleva de andliga dimensionerna. Men andlig erfarenhet är inte synonymt med att övervinna egot. Ibland göder den andliga upplevelsen egot. Vi tenderar att tro att vi är speciella, ”valda”, extraordinära, eftersom vi har haft en upplevelse som inte kan förklaras med intellektet. Vi vet med säkerhet att det finns ett överlägset intellekt och att intellektet inte kan förstå denna existerande energi.

SAHASRARA OCH ETERISKA OLJOR

De eteriska oljorna som aktiverar Sahasrara, som gör det möjligt att omvandla, rena, lösa upp blockeringar, mjuka vid mental stelhet och öppna sinnet samt har en energi som motsvarar färgen lila:

Rölleka, amni visnaga, benzoin, sandelträ, cederträ, cypress, rökelse, enbär, lavendel, katafray, myrra, rosalina, champaca, rockros, copaiba, geranium ros, jasmin, lotus, nard, ros, vanilj

Dessa rekommenderas vid:

– Brist på respekt i förhållande till sig själva

– Ett komplex av överlägsenhet eller underlägsenhet

– Brist på personligt mål, brist på vision

– Anknytning till vanor

– Bristande medvetenhet i förhållande till vanor

– Mental styvhet

– Fysisk stelhet, ledvärk

– Oförmåga att tro på det osynliga

– Brist på tro

– Brist på förtroende

– Oförmåga att relativisera

– Bristande förmåga att låta saker komma till oss

– Omedveten än andlig energi

– Ständigt behov av förändring

– Oförmåga att hantera känslor

– Brist på respekt för våra egna känslor

– Intryck av att inte vara uppskattad av andra

– Vi arbetar för nytta och inte för kärlek

– Oförmåga att övervinna tidigare missbruk

– Skuldkänsla

– Oförmåga att känna sig kopplad till andra

– Relationssvårigheter

slut

 Vill du veta mer.

Läs Franco Canteri’s bok The complete guide to Essential oils

Eller gå våra kurser
I aromaterapi
– Chakra balans

Boka behandlingar på @lakshmisweden salonger

2) Lydia Bosson, författare till flera böcker om Aromaterapi och lärare av aromaterapi i Schweiz, Europa, Kina för terapeuter och läkare. Driver egen skola i Ayurveda, aromaterapi i Schweiz auktoriserad av regeringen.
Googla: Lydia Bosson

Chakrabalans viktig för dina hormoner & hud

I samarbete med Tanja Dyredand @vänliga_villan.

#eteriskaoljor #aromaterapi #ratna #netra #spa #ekohudvård #chakrabalans #yoga #yogagirl #yogadaily #meditation #guidadmeditation #tanjadyredand #yogalärare #lakshmi #lakshmisverige #ayurveda #organic #oils #kristaller #vänligavillan
Tanja Dyredand och LakshmiSweden inleder samarbete om chakra-balansering

Säger man ordet chakra, så väcks genast många känslor, tyckanden och vetanden snabbt.
Jag har inte ambition att lära ut någon chakra kurs med denna bloggen, men vill att vi verkligen tittar lite närmare på dessa mytomspunna energicentraler som vi alla har i vår kropp.

Jag tar upp i denna blogg:
– Vikten av chakra balansen för hela vårt endokrina system – hormonbalansen
– Lite bakgrund till vad Chakra (yoga) och Marma-punkter (ayurveda) är
– Chakra och marma ofta bärare/filter av gamla minnen och rädslor
– Dofter och aromaterapins  betydelse för att lösa upp gamla minnen
– LakshmiSwedens Nya unika behandlingsmetoder för chakra
– Kristaller och dess balanserande effkter

Dessutom kommer jag lägga upp nya bloggar, i symbios med Tanja Dyredand om vilka rädslor vi kan ha i de olika chakra och tips och knep som kan balansera dem

Börja att läsa här, Tanjas inledning om vårt samarbete och översikt över chakra

Länkar till Tanja
Dyredands meditationer  alla Youtube videos.
OBS ordningen rekommenderar vara:
4:e, 3:e, 5:e, 2:a, 6:e, 1:a och 7:e.

Länk till 4:e Chakrat

Länk till 3:e chakrat

Länk till 5:e chakrat

Länk till 2:a chakrat

Länt till 6:e chakrat

Länk till 1:a chakrat

7:e Chakrat

Bakgrund

Jag har arbetat med Ayurveda och Lakshmi Sweden i över 25 år och fått ta del av många spännande behandlingar och teorier om detta system.  De mest kända behandlingarna kallar man för Ratna abhyanga,  Netra  ögonbehandling, Antiage Ansiktsbehandling och Kundalini som är en blandning av massasge, marma-stimulering med eteriska oljor och chakra oljor och med Bergskristallstavar och kristaller som verktyg. Mycket kraftfulla behandlingar men ibland långa.

Då efter att att funderat länge på chakra och vikten att ha våra hormoner i balans växte det fram ett helt nytt koncept. Efter att ha diskuterat och pratat med Yogainstruktören och bloggaren Tanya Dyredand och Hudterapeut och Yogainstruktör Kristina Allvin (Linkedin) växte ett nytt behandlingskoncept fram. Där Lakshmi-terapeuten kan erbjuda korta men kraftfulla behandlingar för 1 chakra/behandling och som ta max 20 min extra.
Följande blev resultatet:
En helt unik behandlingen där vi väver samman flera system som vi vill behandla i kroppen (1 chakra / behandling)
Genom att väva samman Yoga, Ayurveda och Lakshmi- terapeuter med hjälp av sociala medier.

chakrahealing, massage, kristallmassage, ratna, chakrabalans, tanjadyredand, yoga, lakshmisweden
Kristall chakra-balansering av Balance by Emma i Stockholm

På Lakshmi salong kan du få:
– En vanlig ansiktsbehandling och samtidigt balanserar terapeuten dina Chakra och marma; vilket löser upp negativa minnen som ansamlats i dessa centra

– Kosttillskott för Mage och matsmältning; som är nära sammankopplat med nervsystemet och immunsystemet.

– Ekologiska produkter som är i harmoni med din hud

– Om salongen är Yogainstruktör:
Stretcha bindväven, som är kopplat till alla system och organ i kroppen.

– Terapeuten kan rekommendera dig vilka dofter, färger och produkter som du bör  använda som; eteriska oljor, floralvatten, chakra oljor, massage oljor mm för att lösa upp negativa känslor i de olika energi-centra i kroppen.

Leta upp Lakshmi salonger här!

Ratna, kristall healing, laserkristaller ekohudvård, ayurveda, yoga
Sofie Massage och Balans i Falkenberg erbjuder Lakshmi Chakra balans

Hemma – tar du del av inspiration via Tanya Dyredands Video och blogg
Du som kund, kan få en sådan behandling på salonger men sen också ta del av viktig information och inspiration av  yogainstruktören Tanja Dyredand:
Via Youtube och hennes blogg.
Tanja har i samarbete med LakshmiSweden tagit fram 2 x 7 st olika video,
– 1 st om chakra och vad de står för och
– 1 st video består av effektiva meditationer med eteriska oljor och chakra oljor att göra hemma, samt utvalda effektiva yogaställningar för resp chakra.

Dessa video kommer att släppas med olika mellanrum 1 chakra / gång med början mars 2019. Läser du detta senare kan alla video finns publicerade.

Kunder som söker salonger och terapeuter som vill lära sig detta, se länkar i slutet av artikeln.

Kort sammanfattning – varför chakra balans är så viktigt

Nedan kan du se en mer detaljerad förklaring.

Negativa minnen och trauma lagras i kroppens olika energifält, även om du kan ha läkt fysiska skador så kan det fortfarande finns minnen lagrade i finare energikroppar. Dessa stör både dina mentala förmågor och fysiska kropp.

Fysiskt säger man i ayurveda att dessa minnen sätter sig som blockeringar i kroppens energicentra, som inom yogan kallas chakra och i ayurveda Marma-punkter.
Genom att använda ett brett holistisk angreppssätt använder Lakshmi-terapeuten alla dina sinnen för att lösa upp dessa blockeringar.
Lakshmi terapeuten använder:
– färg,
– ljud, musik
– beröring med full närvaro (marma-tekniker även på chakra-punkterna)
– dofter (eteriska oljor)
– chakra oljor
– balanserande hudvård och kroppsvård produkter
– ayurveda massageoljor
– hormon- och dosha-balanserande kosttillskott mm

Konceptet är mycket brett, djupgående och vi rekommenderar dig som kund och terapeut att läsa mer om teorin bakom chakra balans konceptet i denna och relaterade bloggar.

Chakra bakgrund

Lite bakgrund, mer information finner du på Tanja Dyredands blogg: Chakra balans.

#eteriskaoljor #aromaterapi #ratna #netra #spa #ekohudvård #chakrabalans #yoga #yogagirl #yogadaily #meditation #guidadmeditation #tanjadyredand #yogalärare #lakshmi #lakshmisverige #ayurveda #organic #oils #kristaller #vänligavillan
Chakra systemet

Chakrasystemet spelar en viktig roll i kroppens biokemi.
Varje Chakra är en energipunkt av fundamental betydelse som har en fixerad plats längs med ryggraden till kraniet. Man kan likna ett chakra vid en virvelvind av energi med två öppningar lokaliserade på framsidan och baksidan. Chakrasystemet är direkt kopplat till det endokrina systemet och är länken mellan själen, intet och den fysiska verkligheten. Chakra absorberar universell energi, bryter ner det och skickar det genom energikanaler till nervsystemet, endokrina körtlarna, lymfsystemet och blodet. Genom huden och det endokrina lymfatiska systemet omvandlas livsenergin Prana från blodet till cellerna och vidare ut till organ genom hormoner som har en utlösande aktion.

 

Hos de flesta människor befinner sig chakrasystemet i ett slags sovande stadium, där den energi som underhåller kroppen blott är en bråkdel av dess kapacitet. Det går en energikanal från det första chakrat till toppen av kraniet, kallad Sushumna. I Muladhara illustreras den sovande kraften i en orm som är lindad runt en lingam, bara huvudet sticker upp som en symbol för den latenta energin i sitt första uppvaknande. När den reser sig genom chakrasystemet kallas energin för kundalini och den kraften väcker det sovande systemet. För att kundalini ska förflytta sig från det första chakrat till det andra krävs den dubbla mängden energi av försörjningen som hela kroppens system behöver. Mängden energi som behövs fördubblas i varje chakra.

När kundalini kommer till kronchakrat är människan i sin fulla potential vilken innebär en energi och förmåga att leva som är långt bortanför vår förmåga att förstå.

Stenar och behandlingar påverkar endast den yttre aspekten av chakrasystemet, även om det påverkar kroppens övriga energisystem. Den inre aspekten som är latent och väcks av kundalini kan endast vakna genom individens inre spirituella resa. Meditation, yoga och andningsövningar påverkar den inre aspekten av chakrasystemet. Alla intryck är en vägledning för att finna nyckeln till det inre och den sovande energin.

chakra, yoga, healing ratna, ayurveda, anahata, ekohudvård, kristaller
Anahata, 4.e chakrat även kallat hjärtchakrat

De sju chakrana är de mest centrala energipunkterna. Sammanlagt finns det 108 energicentra ( 107 st fysiska och 1 omanifesterad) i kroppen, vilka Ayurveda benämner som marmapunkter.)

Vill du läsa mer om Chakra rekommenderar vi Tanja Dyredands blogg sökord: Chakrabalans

 

NUMMER KÖRTEL KVALITÉER FÄRG / STEN
(1) Muladhara Binjurar Instinkt om självbevarelsedrift Röd – Jaspis
(2) Svadhisthana Könskörtlar Sexuell energi, kreativitet, Orange – Karneol
(3)Manipura Bukspottskörtel Ego, minne, själv hävdande Yellow – Citrin
(4) Anahata Brässen/Thymus Ge och ta mot kärlek, kommunikation Grön – Aventurin
(5) Vishuddhi Sköldkörtel Analys, kreativitet, sympati Blå – Sodalit
(6) Aijna Hypofysen (pituitary) Intuition, känsla av enhet Indigo – Bergskristall
(7)Saharara Tallkottkörteln – hypotalamus, epifysen (pineal) Universell medvetenhet Lila, vit – Ametist

Hypotalamus – porten till chakra systemet och det endokrina systemet

Så här beskriver Lydia Bosson (en auktoritet inom helhetsbaserad aromaterapi ifrån Schweiz)  samspelet mellan sinne och kropp – och hur den  kosmiska energin omvandlas i kroppen.

Pavlov, en rysk forskaren och de indiska yogierna har kommit till samma slutsats. Vårt nervsystem är en korsväg mellan sinne och kropp, det psyko-emotionella systemet och medvetenheten.  Många säger att sinnet styr över kroppen och det är i stort sett sant. Om vi tittar närmare så ser vi att kroppen också påverkar vårt nervsystem och därmed vårt psyke och sinne.

Psyko-neuroimmunologin är ett nytt medicinskt koncept (1981) som förklarar mycket exakt den komplexa och integrerade funktionen hos de tre stora kroppssystemen och reglering och deras sätt att kommunicera.
Dessa tre system är:
– nervsystemet,
– det endokrina systemet och
– immunsystemet.

Den första representerar det « psyko-emotionella systemets ytterdörr ». Dessa tre system är ansvariga för homeostatiska mekanismerna är termo-reglering, osmoreglering och reglering av blodsockernivåerna; vilka moa balanseras av tarmsystemet.
Den minsta obalansen I tarmen får en återverkan på detta trippelsystem. En dålig balans i tarmfloran kan vara källan till en depression och kan också förändra innehållet i våra drömmar.

I mitten av vår hjärna finns en endokrin körtel, epifysen (hypotalamus) som övervakar hela systemet.
Denna körtel beskrivs av Cartesio som huvudcentralen för den mänskliga själen. Epifysen styrs av solljuset och vi styrs av ljuset och därmed energin i ”ifrån himlen”.

Epifysen utsöndrar melatonin under natten, och detta hormon har bland annat en reglerande roll på de tre systemen. Samtidigt har epifysen en direkt och markant inverkan på vårt limbiska system, och därför på vårt emotionella tillstånd.
Eteriska oljorna anses ju vara de levande växternas rena essens extraherade ifrån olika växter, visar sig ha olika frekvensmönster av ljus (som går att mäta) och påverkar därför epifysen genom att sända olika “ljus och färgbudskap” via växternas doft.

Rädslor som blockerar, löses upp av eteriska oljor

Lydia fortsätter …..
Ayurveda lär oss – Målet är att skapa ett utrymme för glädje i varje cell – SUKHA.

Ayurveda lär oss terapier som inkluderar alla 5 sinnen, för att detta är det bästa sättet att skapa SUKHA, som betyder enkelhet, glädje och lycka.
SUKHA består av termen SU som betyder «öppen» och KHA som betyder «utrymme».
Etiologin i den här sanskrit termen lär oss utnyttja var det är viktigt att skapa en ny bas för hälsa. Perceptioner som utlöser känslomässiga reaktioner passerar genom sinnets filter, vilket är skapat, upplärt och “baserat på” erfarenheter av tidigare positiva och negativa minnen och lidanden.
I sanskrit kallas dessa “tyngder” från det förflutna «SAMSKARA».
Vad vi brukar kalla INTUITION, är i verkligheten PERCEPTION skapad av «SAMSKARA».
I den “helhetsmässiga” aromaterapin har vi strategier och metoder för att kringgå sinnet och nå resultat på ett “djupare” plan.

Varje chakra har sin egen SAMSKARAS och med hjälp av eteriska oljorna försöker vi få tillbaka harmoni och hälsa hos dessa energi-centra. På så sätt kommer vi närmare steg för steg till vad Deepak Chopra kallar perfekt hälsa, eller det hälsotillstånd där varje cell “andas” absolut glädje.

Av detta lär vi oss att aromaterapin har en stor betydelse för vår hälsa och psykiska välmående. De kan hjälpa oss frigöra gamma traumaminnen lagrade i våra energi-punkter.
Lakshmi använder speciellt utvalda eteriska oljor och synergier för de olika chakra i kroppen.  Dessa kan du använda hemma.
Vill du lära dig mer om eteriska oljor och Chakra rekommenderar Franco Canteri’s bok Complete Guide to Essential Oils  Som terapeut har du även stor nytta av denna bok.

aromaterapi ayurveda fear and pain eteriska oljor ekohudvård lakshmisweden
Franco Canteri, aromaterapi & ayurveda guide

Rädslor lagrade i energicentra skapar ofta smärta

Lydia Bosson lär ut i sin kurs ”Fear and Pain” Läs mer om rädslor och chakra.

Rädsla och smärta är sammankopplade. Smärta är ofta känt som ett problem, medan det i verkligheten är en lösning, ett svar från vår kropp som anpassar sig till rädsla. Genom att försöka förstå vårt kroppsspråk och bli medveten om våra rädslor kommer vi att närma oss den perfekta hälsan.
Rädsla dominerar när en situation eller okända händelser stör vårt liv. När vårt sinne är obalanserat jämfört med kroppen, kommer rädsla. Sinnet letar kontinuerligt ut yttre lösningar för att uppnå stabilitet vilka oftast ligger utanför oss och som ger en tillfällig känsla av säkerhet.
Den verkliga lösningen, läkning, härrör från vår inre balans och medvetenhet. Var och en av oss, har minst en gång i livet tänkt något som: ”Min nacke  gör ont –  jag kanske har fått en cancersvulst i halsen”. Detta uttrycker eller återspeglar en störning på kroppsnivå (nackont, svulst i halsen etc).
Men var kommer rädslan från? och vilka är dessa rädslor?

Det finns ett oändligt antal rädslor: rädsla för misslyckande, rädsla för död, rädsla för lidande, rädsla för att överges, rädsla för att inte bli älskad osv.

Alla dessa rädslor kommer från solarplexus, egots säte, och de möter de olika chakras specifika behov. Sinne och kropp är “en” och de påverkar varandra.
Att undersöka och förstå kopplingen rädsla, smärta och chakra gör att du inte bara kan välja de mest lämpliga åtgärderna (eteriska oljor, blomvatten, ritualer, specifika och holistiska behandlingar) för personen, men också för att förstå funktionen för att undvika varje gång samma problem.

Eteriska oljor arbetar på 4 aspekter av människor:
den fysiska aspekten,
den psykologiska aspekten,
den emotionella aspekten och
den andliga aspekten, genom att stärka dem.

eteriska oljor, aromaterapi, lakshmisweden francocanteri chakra ekohudvård bioskincare
Eterisk olja apelsin pressas ur skalet

Mot bakgrund av smärtan och genom att anta detta synsätt kan du ta ansvar och lära känna dig bättre. På så sätt kan det bli intressant att koppla en känsla till ett symptom, snarare än att motsätta sig det. För att harmoni finns på en energisk nivå, är det nödvändigt att chakras (och marman), som är energi-hjul, som roterar med en viss hastighet. För att erhålla en balanserad mekanism måste rytmen vara den rätta.
En chakra som har för låg eller för hög energi orsakar konsekvenser för en persons psykiska, fysiska och emotionella status. Det kan hända att ett känslomässigt block under barndomen stör den energiska rytmen och orsakar ett fysiskt misslyckande i vuxenlivet.

Varje chakra vibrerar med sin egna frekvens. Det är nödvändigt att anpassa behandlingen till varje chakra. Smärta, blockeringar, fysiska och känslomässiga spänningar har ofta samma ursprung: rädsla.
Varje chakra absorberar olika typer och rädslor och genom att  lära sig känna igen vilka din ”rädslor” är, kan du börja bearbeta det energi-centra med olika metoder (Se Lakshmis chakra balans metod).

Att “överge” sinnet och det kontrollerande över egot gör livet enklare.
En person som lever I “nuet” har ingen rädsla, eller bara mycket sällan.

En vanlig egenskap hos människor över 100 år är att de inte har några rädslor.
Genom att intervjua många personer fann man att när människor kunde hantera livets hinder med mod, kunde hantera lidandet utan att bli blockerade och inte blev offer under besvären utan hade förmågan att följa deras “väg” vad som än hände med dem, var de som lyckades leva längst.

För att ta itu med rädsla kan vi fråga oss två frågor:
”Vad riskerar jag?
Vad är det värsta som kan hända med mig?”

Vi måste därför förstå vid vilket tro(system) som är kopplad till denna rädsla och acceptera att denna tro (skapad av sinnet av gamla tråkiga erfarenheter) skapades för att säkerställa överlevnad i ett givet ögonblick av våra liv och att det helt enkelt inte längre är verkligt.

Vad är den dolda önskan bakom denna rädsla och som orsakar lidande?

Det rekommenderas att vidta åtgärder för att möta dessa önskemål innan vår fysiologi reagerar genom att skapa smärta.
Slut Lydia Bosson.

Kristaller och dess balanserande effekt på energi-punkter

 #chakrabalans #yoga #yogagirl #yogadaily #meditation #guidadmeditation #tanjadyredand #yogalärare #lakshmi #lakshmisverige #ayurveda #organic #oils #kristaller #vänligavillan eteriskaoljor #aromaterapi #ratna #netra #spa #ekohudvård
Chakra balansering med Laserkristaller och Chakra oljor

Kristallers ursprung och funktion

– en av Moder Naturs mest fascinerande aspekter.
I över miljoner år i djupet av jorden, magmans flöde tog form och skapade rena kristallin material. Kristaller är ett litet koncentrat av energi som från jordens innersta lagrades i stenarna och bildades under extremt lång tid. Denna grundläggande energi rymmer kraften hos välmående och styrka.
Energin från kristaller är i resonans med vårt eget energifält.
Kristaller frigör energin som är inkapslad i dem för att nära kroppens eget energifält. De återger balans genom att avlägsna obalanser i kroppen orsakade av stress, spänning och utmattning.

Kristaller bidrar till att återskapa balans till vår kropp, sinne och känslor!
bistår i förvärvandet av välfungerande kropp hjälper sinnet att bli lugnt, vakande och fullt medvetet hjälper människan att återupptäcka sin optimism, styrka och sitt självförtroende

Stenarnas harmoniserande energi kan aktiveras hos en person antingen genom att hon/han bär en sten som smycke eller att stenarna placerar på kroppens energipunkter, sk. chakra eller marmapunkter.

3:e ögat, aijna, chakrabalans, tanjadyredand, lakshmisweden, ayurveda, bergskristaller, laserstavar, vackra ögon
Netra Eyelifting – ögonbehandling med Laser bergskristaller – Görs bla på Riddarkliniken i Stockholm

Inga bieffekter
Kristaller och halvädelstenar absorberar aldrig kroppens egen energi. Varje kristall och halvädelsten är alltid i balans med sin egen vibration och förstärker terapeutens healing. Likväl så kan de vid vissa tillfällen behöva återställa sin energi. För att göra det lägg dem bara i vatten, se avsnitt om rening.

Användning av kristaller och halvädelstenar för skönhet och välmående

De flesta forna civilisationerna använde kristaller och halvädelstenar på något sätt. Under den förhistoriska eran hade naturligtvis våra förfäder kunskap om stenar eftersom de var av fundamental vikt för att tillverka redskap och vapen vilka deras liv ofta var beroende av.

Egyptiska faraoner bar huvudklädnader med lapis lazuli och malakit för att ha klara sinnen och vara fria från bekymmer.
På 1100-talet läkte Saint Hildegard von Bingen, en mystisk Benedikt, sjuka människor med pulvriserade stenar.

En hel del information om terapeutisk användning av kristaller, stenar och mineraler går att finna i ayurvediska texter omkring 3000 f.k.
Många av recepten inkluderar ros kvarts, pulvriserade stenar blandade med medicinala örter och salvor för skönhetsbehandlingar. Användningen av stenar var även dokumenterad som medel för att återskapa balans i sinnet och behandla olika fysiska problem.

Halvädelstenar används i ayurveda för att bringa harmoni till chakrasystemet och öka effekterna av Eteriska oljor och medicinska örter som används.

En ayurvedisk massage med halvädelstenar har blivit utvecklad för att förstärka arbetet som utförs på chakrasystemet och lätta fysisk och mental spänning.

Kristallmassagen, Ratna Abhyanga, utförs på ansikte, händer, fötter och marmapunkter.

eteriskaoljor #aromaterapi #ratna #netra #spa #ekohudvård #chakrabalans #yoga #yogagirl #yogadaily #meditation #guidadmeditation #tanjadyredand #yogalärare #lakshmi #lakshmisverige #ayurveda #organic #oils #kristaller #vänligavillan vishuddhi aijna bergskristall sodalit
Tredje ögat och vishuddhi, bergskristall och sodalit

Laser kristaller
I massagen används så kallade laserkristaller. Kristallerna är runda och har en slät form som är idealisk för att glida över huden. Rörelserna ska vara mjuka och lugna. Chakra- och marmapunkterna masseras med laserkristallerna under lätta glidande, cirkulära rörelser. Eteriska oljor används för att skapa en harmoniserande synergieffekt.

Reningsritual för stenarna
Stundtals behöver kristallerna och halvädelstenarna renas för att återfå sin energi. När du använt dem länge i behandlingar eller burit dem på dig kan det börja synas orenheter och färgen börjar blekna. Det kan kännas som att stenen lider. Då är det dags för kristallen att återhämta sin energi. Det finns flertal sätt att effektivt göra en rening.

Du kan låta vatten från kranen rinna över stenen under några minuter, låta den vila några dagar på ett ametistkluster eller gräva ner den i jorden. Det här är ideala sätt att återhämta energi för en borttynande trött och bleknande kristall.

Skulle stenen ändå inte återfå sin glans försök att lämna den ensam vid en annan sten av samma sort för att återskapa energin. Då får den läka genom energisynergin som sker mellan kristaller.
På våra kurer får du mer effektiva sätt att rena kristallerna.

Kristaller och healing
Det bästa sättet att arbeta med stenar är att skapa en relation till kristallen. När du arbetar med stenen byggs en energi upp och dess egenskaper förstärks genom dig precis som dina intentioner för läkning blir starkare genom stenen. Välj en sten och ta den med dig placera den på din egen kropp när du vilar och ta med den i fickan när du är aktiv. Du kommer märka att en läkning startar av sig själv. Det enda du behöver göra är att låta det hända. När du jobbar med stenarna på någon annan är det av fördel att du har stenar som är personliga för dig, då blir effekten av behandlingen större.

Ta med dig som en tanke på vägen att läkande sker i alla riktningar. I behandlingen där du är terapeut och fokuserar på behandlingen av en kund sker samtidigt en läkning av dig, tillåt det att hända. Se det som en flod av energi som rör sig genom allt och behåll en positiv intention om kärlek eller läkning i ditt hjärta. Intentionen är riktningen som styr floden. Genom att låta energin flöda fritt kan du själv utforska den läkande kraften och hur den rör sig i kristallerna som resonerar med såväl kundens kropp som din egen.

Glöm i stunden din föreställning om hur det ska vara och fokusera endast på vad du gör. Iaktta allt, även ditt eget handlande och du kommer märka att din egen observation är den bästa läraren.

Lakshmi unika behandlingssystem

Immunförsvar Endokrina systemet Nervsystemet

Hypothalamus

Chakra / Marma
Blockeras av gamla minnen
SAMKARA

Manifesteras olika i de olika chakran som
Olika Rädslor
Som skapar smärta ->
Mentala blockeringar
Fysiska blokeringar

Lösningen är att behandla
den fysiska aspekten, den psykologiska aspekten, den emotionella aspekten och den andliga aspekten, genom att stärka dem.

Genom att behandla alla sinnen
Hörsel – Gandharva veda musik, chakra mantra
Känsel – massage –
Syn – färger
Doft – aromaterapi
Smaker – Tisama (örter och kost)

Yoga rörelser Meditation Läker :
Nervsystemet – immunsystemet och det endokrina systemet

Mao Lakshmi helhetstäckande approach
för att skapa en plats för Glädje i varje cell (SUKHA)

Utbildning till Lakshmi Chakra terapeut

Läs mer här om Lakshmi chakra terapeut

Referenser

Läs mer om Lydia Bosson (Författare och aromaterapi lärare i från Schweiz )
Franco Canteri ägare och Lakshmi srl ifrån Verona Italien
Tanja Dyredand och Vänliga Villan   
Kristina Allvin på Linkedin

Facebook: @LakshmiSweden
Instagram: @LakshmiSweden
Youtube: LakshmiSweden

LakshmiSweden webbshop

Hampa, Cannabis Sativa

Hemp olja, cannabis sativa L – CBD-olja

Beskrivning. Hampa är en ettårig ört som i gynnsamma lägen kan bli upp till två meter hög. Bladen sitter vanligen strödda längs stjälken och är handlikt fingrade, med tre till nio, lansettlika, sågade småblad.

fria från THC
Hampa frö

Hampa var tidigare en viktig kulturväxt som odlades både för de fettrika frukterna och de långa men grova stamfibrernas skull. Av stammen framställdes till exempel snören. Torkade blommor och blad kallas marijuana och uppsamlat körtelsekret från blommorna kallas haschisch. Frukterna, det så kallade hampfröet, som säljs som fågelfrö tillhör en variant med obetydligt innehåll av den aktiva substansen (THC). Olja pressad på hampa görs på noga kontrollerade varieteter av hampa som inte innehåller aktiva substanser som är klassade som ”narkotika.”

Används till:
Anti-age,  fuktgivande och mjukgörande, immunförsvar vitaliserar och stärker slitet hår, ADHD hud, hår och leder

Rik på essentiella fettsyror, väldigt bra vid reaktiv och känslig hud.
Kan användas som basolja vid ansiktsmassage förstärkt med eteriska oljor eller andra basoljor.
Hampfrö är naturligt fuktbevarande genom att den stärker vår skyddande syramantel. Hampaolja ökar effektiviteten i vår syramantel, som bestämmer hur mycket fukt vår hud kan bevara (utan att för snabbt dunsta av till omgivningen). Syramantel är mycket viktig för vår huds hälsa, mjukhet och jämnhet. I hampaoljan är det de essentiella fettsyrorna som är viktiga, särskilt Omega 6, Omega 3 och Omega 9 som bidrar till en skyddande barriär.
Hampfrö olja består av 80% essentiella fettsyror, det högsta värdet av alla växter. Hampfrö olja förhindrar alltså fuktförlust på en fysiologisk nivå, den lägger sig inte bara som en hinna på huden som många andra oljor. Den innehåller det ideala förhållandet mellan Omega 6 och Omega 3 som våra celler behöver. Hampa liknar hudens egna fettceller vilket gör att de värdefulla fettsyrorna har en möjlighet att tränga in våra celler och smörja ytan mellan dem, och även absorberas av vår kropp. Det är påvisat att fettsyrorna spelar en förebyggande roll i hudens åldrande och bevarande av en värdefull fuktbalans.

hampaolja, cannabisolja thc-fri
Hampa, cannabis satvia, trivs bra i nordiskt klimat

Utvärtes: Hudvårdande, känslig hud, dämpar allergiska reaktioner (tex pga av kosmetiska produkter) under en massage. Anti-rynk olja, fuktgivande, elastiserade, vitaliserar torrt och slitet hår, stärker svaga /splittrade naglar.

Invärtes är Hampa olja ett komplement till linfröoljan; 1 matsked per dag innehåller 2500 mg Omega 3, som är ett dagsbehov för en vuxen person.
Hampoljan kan ge positiva effekter på både blodvärden, hud, hår och leder. Barn med ADHD kan med fördel ges hampfröolja. På den senaste tiden har också rapporterats om att psykiska störningar kan minska hos personer som intar omega 3 dagligen.

Ayur-Veda: V/P/K=

Diskussion: Det finns en olika teorier om att Cannabiosoljan har en cancerhämmande effekt. Detta är en diskussion som vi alla följer med spänning. Hampa oljan är en frö-olja och är ett kosttillskott som på inget sätt ersätter normal varierad kost.

Kulturväxt: En kulturväxt (odlats i över 12.000 år) och som odlas i detta klimat ända fram till 1800-talet då den blev utkonkurrerad av petroleumoljan. Oljan som kallpressas användes för att producera den klassiska Grönsåpan, då oljan är lite grönfärgad. Senare gick man över till att producera såpa av talloljan, när hampaväxten försvann. Det tråkiga var då att såpan blev GUL. Så den gröna såpan är idag färgad med syntetiska färgämnen. Det finns gul såpa att köpa utan tillsatser (den säregna såpadofter tyvärr är den inte äkta den heller).
Eftersom det nu är tillåtet att odla den börjar den dyka upp igen i Sverige, jag har själv besökt flera odlare i Västsverige.
Ett stort problem är att skörda fröna är att växten är så hög, ibland 2,5 m. Men det finns varianter som har kortare stam. Den odlades också för dess fina fibrer, hampa-snören görs givetvis av hampa stammen. Denna vedrika stam är också användbar som isoleringsmaterial (försök görs med detta med goda resultat).
Gudhems gård i Västergötland skördar bara stamman och maler ner den torkade stamman (på våren) och gör sen vedklampar för braskamin mm.
Slutord: Hampan har så otroligt många fina användningsområden att den skulle vara en stor fördel att våra bönder börjar odla den igen. Den har dessutom inte så djupa rötter så den är lätt att bearbeta. Eftersom den har ett så kraftig växtsätt tar den effektivt död på ogräs och gör marken en stor tjänst.

Mättade fett syror Omättade fettsyror
Palmitic acid: 5 – 9 %
Stearic acid: 2 – 3 %

Oleic acid: 10 – 17 %
Linoleic acid: 49 – 59 % O-6
Linolenic acid: 15 – 23 % O-3

Ref 217, 100 ml, Kanada, Eko.

bio, eko, cannabisolja, CBD-olja, hampa olja, hemoil
Hampa, hemp oil, cannabisolja

 

 

 

#hampa #cannabis #marhijuana #hash #kannabis #CBD-olja #thc #cannabisolja #marijana #hamparep #linfröolja #omega3 #omega6 #fleromättadeoljor #sativa

Celluliter – en tråkig historia

Celluliter ett gissel

som de flesta kvinnor drabbas av. Vi män drabbas inte alls i den utsträckning som kvinnor. Vi är mer tjockhudade och fetdepåerna ligger djupare och och ev. celluliter syns inte lika mycket. Ändå kan alla samla slaggämnen som ansamlas i fettvävnaden och som ger upphov till de missprydande groparna i huden.

Nedan kommer vi att fylla på med matnyttig information om:

 • hud de uppstår
 • hur ayurveda ser på celluliter
 • hur du identifierar de olika typerna och utvecklingsstadierna
 • behandlingar och övriga tips
Hur uppstår celluliter
Hur uppstår celluliter
Hur uppstår celluliter del 2
Hur uppstår celluliter, fortsättning …
 
 

Hur ser ayurveda på celluliter?

Ayurveda om celluliter
Ayurveda om celluliter
Ayurveda om celluliter
Cellulittyper enlig ayurveda

 

 
 

Vilka celluliter har du?

Vill du veta exakt vilka celluliter du har, sök upp en ayurveda och LAKSHMI utbildad hudterapeut eller salong. Celluliterna har två indelningar; dels utvecklas de med tiden dels utvecklas de olika pga av doshornas (vata/pitta/kapha) inverkan. Lakshmi gör en bra indelning av celluliter nedan. De har också skräddarsytt ett mycket komplett behandlingsprogram som går under samlingsnamnet GARSHAN (Slim/Dren/Tonic).

Exempel på sklerotiska

långt gångna celluliter som ofta är av Pitta-kvalitet.

Sena stadier av celluliter
Sena stadier av celluliter

Läs mer om behandlingar och produkter

www.lakshmi.se – här hittar du salonger
www.laveda.se – webbutik
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Lakshmi-Sweden/146592608714417?fref=ts eller sök bara upp ”Lakshmi Sweden”

Fotnot: (http://sv.wikipedia.org/wiki/Fettcell) Det finns i huvudsak två olika typer av fettceller* Vita fettceller, vanligt fett med celler som innehåller stora fettdroppar och litencytosol. Adipocyten, den vita fettcellen, finns subcutant företrädesvis i abdomen också runt organen för dess upphängning och som skydd. Adipocyten består av en cell som innehåller bara en fettdroppe (uniloculär) och excentrisk cellkärna. Fettdroppen innehåller triglycerider. Den vita fettcellen fungerar som näringsdepå,energilagring, isolerande och stötdämpande, som under fotsulan.* Bruna fettceller innehåller inte så mycket fett, men däremot mycket mitokondrier (vilket ger den bruna färgen) som ”går på tomgång” genom en frikopplad oxidativ fosforylering, vilket genererar värme. Bruna fettceller finns främst hos spädbarn, där de främst sitter i ryggregionen runt skuldrorna. Hos vuxna individer finns de bland annat runt aorta. Den bruna fettcellen är multiloculär, det vill säga har flera lipid droppar till skillnad från den vita adipocyten.

 

Lakshmis Aromapotek

Snabbguide (läs mer på www.laveda.se webbutik)

aromaterapi

Förkylning – kapha-obalans enl. ayur-veda rekommenderas kryddiga och aromatiska oljor, Winter Prevention, 108:an invärtes etc

Immunförsvar, Winter Prevention, Eastern Sun

Oren hy, akne – Stimulating, Winter Prevention, Strengthener Purifier, Samadhi Meditation

Luftrörsproblem – t.ex. oljor från tall, enbär, eukalyptus, olibanum lindrar kapha-obalans i luftvägarna enl. ayur-veda, som Balsamic och Eastern Sun, Harmony

Slemlösande, Balsamic, 108:an invärtes

Uppiggande – Winter Prevention, 108:an eller Himalayan Balm, Anti-Stress, Stimulating, Anti-Mosquito (Zanzare)

Cirkulationsbesvär – Anti-Stress, Stimulating

Muskelvärk, ledvärk, 108:an, Himalayan Balm, Art-Reum synergi, Strengtherner Purifier, Sensuell

Ökad vitalitet – Balsamic, Strength., Stimulating

Avgiftande – Strengthener Purifier

Lugnade – Anti Stress, Samadhi Meditation, Harmony, Sensuell, Oriental Sun, Vata sinergy

Värk – Strength. Purifier, Stimulating, 108, 109

Insektsbett – Anti Mosquito (spray), Winter Prevention

Luftrenare, bakteriedödande – Anti Mosquito Oriental Sun, Winter Prevention

Torr hy, Vata, Stressfree Life

Känslig hy, Pitta Relaxation, Samadhi Meditation

Fet hy, Kapha Stimulating,

Sömnbesvär, Vata Stressfree Life, Sweet Sleep

Dålig lukt-tobaksrök, Harmony, Anti-Mosquito (spray)

Celluliter, Strengtherner Purifier

Tonifierande för huden, Strengtherner Purifier

Matsmältningsbesvär, Strengtherner Purifier,

Kramplösande, Stimulation

Svagt smärtlindrande, Stimulation

Klåda, svamp, Winter Prevention, Grapefrukts-kärnsextrakt

Sensuell, Kamasutra- sensuell jasmin

Oljorna kan du beställa på http://www.laveda.se

Vill du veta mer om hur man skördar oljorna, se mer på YOUTUBE:

 

 

Använda eteriska oljor i hemmet – Ditt Aromapotek!

NJUT AV NATURENS DOFTER!

Doftsinnet anses ha störst inverkan på oss både kroppsligt som själsligt. Doftsinnet är direkt kopplat till minnet. Genom att uppleva vissa dofter, kan vi helt plötsligt bli varse minnen som vi ”glömt” bort.

Dofterna når via luktceller, hypotalamus. Hypotalamus styr en mängd olika kropps-funktioner som temperatur, törst, hunger, blodsockernivån, tillväxt, sömn, vakenhet, sexuell upphetsning, och känslor som ilska och lycka. Att sända dofter till hypotalamus är att sända signaler direkt till hela kroppen. Inte nog med det, utan samtidigt når doftbudskapet till hjärnas limbistiska system som behandlar känslorna och till ett område kallat hippocampus, den del av hjärnan som har hand om minnet. Det är därför dofter så effektivt väcker upp minnen från det förgångna.

HUR FUNGERAR AROMATERAPI

Aromaterapi är en mycket behaglig terapi, den är behaglig, utan biverkningar och effektiv. Aromaoljor kan användas invärtes i mycket små mängder, mot läkares föreskrifter eller som smakförstärkare i mat. Vanligast och kanske mer effektivt är att använda dem utvärtes på många olika sätt: genom massage, parfym bad mm. De eteriska oljorna har förmågan att tränga igenom huden och absorberas av blodomloppet. Sedan transporteras de runt i kroppen och samlas i de organ där de gör störst nytta för att sedan upplösas.

OLIKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Aromalampa

Droppa 5-10 droppar i lite ljummet vatten, och dofterna sprider sig snart i rummet.

Elektrisk aromaspridare

En fantastisk uppfinning som inte behöver någon tillsyn. Dessutom rekommenderas på många håll att oljorna inte bör upphettas, vilket blir fallet i en doftlampa.Ingen Brandrisk!

Luftfuktare

Har du problem med att luften blir torr, speciellt på vintern, så rekommenderas en Luftfuktare, kolla med leverantören om de tål eteriska oljor innan du köper den.

Inhalering/ångbad

För rengöring av huden, vård av andningsvägar, lindring av förkylningar och snuva, pigga upp eller vederkvickning.

 

Användning:

1. Droppa ett par (2-3 st) droppar som t.ex. 108-olja, Himalayan Balm, på en näsduk som du håller för näsan och inhalera flera gånger på dagen. För mindre stress droppa 5 droppar Anti-Stress/Harmony på näsduken.

2. Tag 2 liter hett vatten, lägg en handduk över huvudet och täck för ögonen, Droppa i 2-4 droppar av dessa oljor för Inhalering med mun och näsa, i minst 5 minuter.

Hudvård

Tag en knapp dr olja i handen med din dagkräm/lotion och massera in.

Bad

I ett varmt bad öppnas porerna i huden och oljorna tränger snabbt in i huden. De lättflyktiga oljorna avdunstar, och stärker automatiskt dina andningsorgan. Oljorna måste blandas med en emulgator för att inte irritera huden, som t.ex. tvål, grädde, mjölk, skumbad, schampo etc. Droppa 4-8 dr av din E.O. i vår flytande tvål, skumbad el. dylikt, så att oljorna blandar sig i vattnet.

Tänk på detta speciellt med små barn!

Händer och fötter

Häll i varmt vatten i en vid skål, tillsätt 5-15 droppar av aromaoljan (blandad med flytande LAKSHMI-tvål), doppa i händerna och under-armarna, eller fötterna till anklarna.

Sittbad

Sitt 10-15 minuter i ett brett kar med varmt vatten upp till höfterna, tillsätt 5-10 droppar (blandat med flytande LAKSHMI-tvål) av din eteriska olja i flytande tvål.

Bastu – Sauna

Rengörande och stärkande för huden!

Blanda 2-5 droppar Ram Raja olja, t.ex. Anti-Stress, i en skopa vatten och häll över de varma stenarna. OBS, häll aldrig oljorna direkt på stenarna – eftersom oljan kan brinna.

Hårvård

För mjäll tillsätt några droppar 108, Anti-Stress, Strengthener eller Stimulating till ett LAKSHMI schampo. För livlöst hår – späd 2 tsk Rosmarinvatten (floralvatten) i 1 liter vatten och drick under dagen. Duscha ditt hår med några droppar Rosmarinvatten efter dusch, eller massera direkt i hårbotten.

Munhygien

Tag 2 droppar av 108, Stimulating eller Winter Prevention i varmt vatten, gurgla 1-2 gånger om dagen efter tandborstningen.

Kompress

En kompress med eteriska oljor kan lindra smärtor, vrickningar och svullnader. Du kan också behandla vårtor och liktornar. Använd varmt vatten för muskelsmärtor och kallt vatten vid vrickningar och huvudvärk.

Till 1 halv liter tag 4-6 droppar olja, dränk en kompress, vrid ur och lägg på det skadade området. Ligg stilla och njut.

Parfym

Blanda t.ex. 20-30 droppar Sensuell Jasmin i 10 ml Royal Massage oil och du har en mycket förförisk parfym.

Spray

Fyll i 2,5 dl vatten i en sprayflaska tillsätt 10 droppar av din olja, skaka väl och spraya i rökiga/illaluktande rum eller på blomblad mm.

Invärtes

Dessa oljor kommer från många vanliga örter och växter, och används som smakämnen inom livsmedelsindustrin. Dessa vanliga oljor, som du känner till från din egen kryddhylla, kan du mycket väl använda i din matlagning, som aptitretare, eller som smaksättare i kakor, drinkar eller liknande. OBS! 1-2 droppar räcker för att smaksätta en hel kaka eller rätt. Vid läkares ordination kan de också tas invärtes – följ då angivna råd noga!

Behandlingar

LAKSHMI erbjuder ett flertal ayurvediska, aromatisk ansikts- och kroppsbehandlingar för hälsa och välbefinnande.

Beställ tid hos Din LAKSHMI terapeut!

Ditt kök är ditt Apotek – Om enkla ayurvediska detox kurer

Inbjudan till föreläsning:
http://www.elementsspastockholm.com/foeredrag-elements-spa-ayurveda-.aspx
Vad är det vi får i oss under en livstid. Har du tänkt på att vi äter minst 1 ton fast föda under 1 år. Är du idag 50 år har det passerat 50 ton mat genom dina matsmältningskanaler. Det är 5 stora lastbilar fullastade med mat. Vi skall vara väldigt tacksamma för den otroligt finurliga ”apparat” till kropp vi har fått, som håller och kan hantera dessa enorma mängder föda.
En berättigad fråga som kommer – hur ser våra kanaler, tarmar, blodkärl och vårt lymfsystem ut efter 20, 30, 40 eller 60 år? Har allt passerat som skall passera eller stannar det kvar något? Handen på hjärtat hur ofta städar du din kropp? Hur ofta hjälper du kroppen genom att låta den genomgå en Detox kur? Du får tips under föredraget vad för ”matfäller” du kan undvika i form av skräpmat men du får också tips hur du kan gör några dagliga enkla Detox rutiner.
Vi lever som vi lär Lars Olsson är Lavitra’s grundare och arbetar med stort engagemang för att sprida information om den österländska livsfilosofin och Ayurveda. Med en certifierad utbildning och med nästan 30 års erfarenhet av det ayurvediska hälso-systemet är Lars idag professionell föreläsare och utbildare och anlitas av företag för såväl interna uppdrag som för mässor och andra evenemang.
Läs mer om Ayurveda på http://www.lavitra.se

Varför skall jag välja ayurvedisk massage?

 

Jag skulle vilja slå ett slag för den ayurvediska massagen. Kom i kontakt med ayurveda i början av 80-talet och har arbetat som ayurvedisk hälsorådgivare i snart 20 år och utbildat hudterapeuter, massörer och spa-terapeuter i över 13 år i ayurveda och Lakshmi’s behandlingskoncept.

Mjuk sattvisk massage
Abhyanga

I ayurveda finns lika många massagetekniken som det finns indier :-). Vi lär ut ett 10 tal olika tekniker, men det viktigaste är att man i ayurveda utför den typ av massage som passar kunden bäst. Man anpassar helt enkelt tekniken, tryck och hastighet beroende på vilken konstitution och vilka obalanser kunden har. Vi brukar prata om Sattvisk massage, Rajas och Tamas massage. (Sattva, Rajas och Tamas är mentala och psykiska tillstånd enl ayurveda, men också viktiga energier i naturen). Men man skulle kunna dela in massagerna så här; mjuk avstressande och lymfstimulerande massage (som ligger till grund till den taktila massage), uppiggande och spänstgivande massage med medeltryck och slutligen djupgående massage med hårt tryck (denna massagen brukar kännas som smärta i kropp och leder).

Den typ av massage som är populärast eller snarare passar bäst här i norden och den sattviska massagen som utförs med varma aromatiska oljor. Vi lever i ett klimat och med ett tempo i samhället som kan kallas för”vata”, läs mer om de ayurvediska karaktärerna på http://www.lakshmi.se/ . Om vata ökar i kroppen ger det ofta upphov till värk och som tex vid fibromyalgi. Då har vata ökat i kroppen och slagit sig ner i muskelvävnaden. Inte helt ovanligt är finna att musklerna och vävnaden samtidigt har samlat på sig slaggämnen och stagnerad vätska som ( kapha obalans) och som följd har området blivit inflammerat (som är en pitta obalans).
Mao har vi ett tillstånd i muskler och vävnaderna där alla tre doshorna är ur balans.
Vilken typ av massage skall man då använda på detta tillstånd?
Faktum är det att den klassiska svenska massagen är en typ av rajas/tamas massage och under de år jag arbetar med massage och ayurveda så har den inte visat sig ge snabba resultat på just utbrända människor som ofta lider av fibromyalgi. Varför skall jag återkomma till.
Men först vill jag berätta om en kund till oss på 90-talet, då vi arbetade aktivt med TM-meditation och ayurveda. Vi kan kalla henne Maria som tillsamman med några kollegor drev en rehabiliteringsfirma på Hisingen i Göteborg. Man använde samtalsterapi, kostråd, träning, svensk klassisk massage (yoga var inte på ropet då och meditation var inget som försäkringskassan gav stöd till). Alla fick massage regelbundet och Maria och kollegorna intervjuade alla och förundrades av att inte värken blev bättre efter massagen. Man kunde inte förstå varför de inte fick några framsteg. Tills plötsligt några av de sjukskrivna visade bättring, men inte alla. Maria gick till botten med detta och det visade sig att man anställt en ny massör. Och det var bara hennes ”kunder” som visade avsevärda framsteg. Man frågade då henne vad hon gjorde som var annorlunda. Jag använder en ayurvedisk massage säger Ulrika. Det var inget som hon berättade vi anställningsintervju utan hon tog själv initiativ till att ge sina patienter en massage som var lämpad för just deras obalanser. Maria införde sedan ayurvedisk massage till alla sina sjukskrivna och fick mycket bra resultat.
Massagen som Ulrika utgick ifrån var mjuk och lymfstimulerande och hon använde varma oljor som var berikade med aromatiska oljor.
Svensk klassisk massage är relativ hård och djuppeneterande och om kroppen är i relativt bra skick så är det en underbar metod för att mjuka upp stela muskler och leder. Men vid fibromyalgi så är alla kroppens funktioner, vävnader och muskler ur funktion – det råder kaos, vata/pitta/kapha är ur balans och kroppen samlar på sig slagg (AMA). Nervsystemet ligger normalt inbäddat i vätska och fettvävnad som nu är rubbad/förändrad (förenklat beskrivning) vilket leder till att värk uppstår. När man är utbränd så mår man ju psykiskt mycket dåligt, bla pga av att kroppen inte fungerar och är så totalt ur balans. Värken är jobbig att leva med, men ger signal till oss att ta det lugnt, kroppen skriker om att ”stilla oss” och ta det varligt. Vi behöver helt enkelt vila och stanna upp.

Att ta sig ut detta tillstånd är en lång och tålamodsprövande process.

energipunkter
Några Marmapunkter

Men det har visat sig att hård och penetrerade massage snarare förvärrar än förbättrar detta kaos- tillstånd i kropp och sinne. Massage är en viktig väg ut detta tillstånd, men med alla doshor ur balans, vilken typ av massage skall jag välja? I ayurveda botar vi obalans med motsatsen och om alla doshor är i obalans finns teoretiskt ingen motsatts som kan bota! Det är detta som gör det så svårt att bryta detta tillstånd. Men då kan vi ta till djupare kunskap i ayurveda om naturen och hur människan fungerar. Människan och kroppen är en fantastisk apparat och det viktigaste vi bör veta är att kroppen har ett fantastisk självläkande system och att vi måste bara ge kroppen chans att få igång dessa processer. I ett kaos tillstånd i kropp och sinne är dessa satta ut spel. Det man behöver göra då är att ingjuta Sattva i kropp, sinne och själ. Sattva är den kraft i naturen som är uppbyggande och kärleksfull. Sattva är aktiv tex på våren när alla växter vaknar och växter upp ur sin dvala. Genom att ingjuta sin klient med och i sattva, skapar det ett tillstånd som öppnar viktiga energibanor i kroppen, (srotas) och hjälper till rena dessa från trauman som ligger begravda här. Trauma och obehagliga minnen sätter sig i energisystemet och blockerar informationsutbytet i kroppen. Med följd att kroppens naturliga läkeprocess inte kan fortskrida som de normalt gör. Genom att stimulera de viktiga energipunkterna extremt kärleksfullt (marma punkter, andra benämner dem trigger punkter, akupressurpunkter etc) kan vi lösa upp mycket av de destruktiva blockeringarna. Sedan är det viktigast, vänta os se. Nu har vi gett kroppen en chans att börja hela sig själv. Denna typen av massage kallas marma massage eller ibland marma behandling. Men alla de massagetekniker vi lär ut inkluderar olika metoder att beröra dessa punkter, som enligt ayurveda är 107 st. Går du på en Lakshmi ansiktsmassage kommer du automatsikt att få denna typ av beröring på viktiga punkter i ansikte eller och på överkroppen och ibland under fötterna och i händerna, läs mer om marma massage med Lakshmi: http://www.lakshmi.se

Om vi håller oss till hur vi ökar sattva hos kunden med hjälp av massage, så måste den vara:

 • mjuk
 • kärleksfull
 • långsam
 • kunna öppna blockerade energipunkter – marma
 • varm

Den får inte vara hård och djup då den kan skapa smärta, och om smärta ökar i kroppen ökar vata ännu mer. Så även om cirkulation ökat, vätska dränerats ur vävnaden och inflammationen temporärt dämpats, men om vata har ökat, kommer följande hända.

Vata är king of the doshas, den styr alla de andra och är den viktigaste doshan, och om smärttillståndet ökar i kroppen kommer nervsystemet som styrs av vata registrera ett ännu värre tillstånd i kroppen. Följen blir också att vata ökar i sinnet, och man känner sig mer orolig och olustig inombords – man kan känna sig ännu tröttare men ha svårt att sova. Med en ännu högre vata obalans i hela systemet är man ännu mer mottaglig för sjukdomar.

Det bästa man kan göra är att öka sattva, och så måste massagen ha en vata dämpande effekt.då det är den som är viktigast att balansera.

Följande är också viktigt::

 • Använda oljor som är vata dämpande vid massagen.
  Generellt använder man mycket olja i ayurvedisk massage framförallt om vata är hög.
 • Det finns olika oljor som har olika effekt på vata/pitta/kapha, men sesamolja är det som lovordas i ayurveda mot vata obalansteriska oljor, det finns många oljor som kan understödja kroppen i sin process att främst minska vata; bäst är basilika eller tulsi (som kallas holy basil), mejram, angelika rot, oregano, kanel mm
 • Eteriska oljor penetrerar vävnaderna snabbt och tar sig ut i blod och lymfsystem på några minuter. Hos Lakshmi, som arbetar mycket utifrån de ayurvediska principerna använder man färdiga oljor som är speciellt bra för, vata/pitta/kapha och andra tillstånd i kroppen, läs mer här: http://www.lakshmi.se
 • Massageoljor för vata/pitta/kapha
  Ayurvediska massagoljor från Lakshmi

Efter att lärt ut ayuvedisk massage till de största spa-anläggningarna, ASIA SPA, Tylösand SPA, Ronneby Brunn, Sankt Jörgen SPA i Göteborg, Clarion Choice på Ringvägen – Element SPA i Stockholm och till mängder av massörer ser vi att ayurvedisk massage gör underverk. Vi får hela tiden rapporter om de otroligt fina resultaten man får med ayurvediska massage och främst då den mjuka sattviska massagen, även kalla Abhyanga.

Men om du träffar på ayurvedisk massage så fråga alltid om den är mjuk eller hård, framförallt om du är i Indien.

Idag kan du utbilda dig till ayurvedisk spa-terapeut genom de kurser vi arrangerar.
En grundkurs i ayurveda och sedan 2×3 dagar är vad som krävs, om du redan är terapeut, se vårt utbildningsprogram http://www.lavitra.se/utbildningar/utbildningar.html

Vill du utbilda dig från grunden så går det också, att bli ayurveda massage terapeut är en kurs som är 200 teori timmar plus egen praktik.

Vill du kontakta mig för att veta mer om ayurveda kan du göra det, http://www.lavitra.se.
Är du intresserad av en ayurvedisk konsultation kan du komma till mig på Orust eller så har vi en telefonkonsultation, läs mer på samma hemsida.

Ayurvedisk snabbguide över massage oljor

Massage- och basoljor

Välj bara kallpressade oljor och se till att förvara dem mörkt och svalt. Alla oljor bryts ner av solens UV-ljus. Vi arbetar gärna med Lakshmis oljor då vi funnit de håller högsta kvalité. OBS att sesamolja och solrosolja skall mognas innan den används, man kan inte använda de som säljs som matolja.

Eteriska oljor kanel
Kanel

7522 Neutral Massage: Blandade exklusiva basoljor:V/P/K=
jojoba-, sesam-, cannabis-, vetegrodds-, mandel-, avokado-, hasselnöts-, nyponrosolja. Närande och mjukgörande olja för ansikte och kropp.

211 Aprikoskärnolja: purunus armeniaca V/P/K=
Mot torr hy, rynkor, linjeringar. Gör huden smidig.

213 Argan olja, Argania spinosa L. V/P/K=
Rik på linolsyra och vitamin A och E, vilket gör att den tas lätt upp av huden. Den har en oxiderande effekt som minskar fria radikalers inverkan på huden (ligger bakom åldrande processen). Lugnande och gör huden mjuk och elastisk, bromsar åldrande processer.

217 Hampa olja, hemp oil cannabis satvia L, V/P- saknas källa
Rik på essentiella fettsyror, mycket lugnande på känslig reaktiv hud. Mycket användbar i hudvård. 

215 Inophilum calophilum olja V/ P- saknas säker källa
Mycket effektiv mot hudproblem och skadade kapillärer. Ej barn. Bra för håret (i schampo) och svamp, blåmärken.

216, Jojobaolja: simondsia chinensis V/P/K=
Mot infekterad hy. Liknar hudens struktur, mycket hållbar, emulgator i hudkrämer. Näringsrik inkl. vit E. 

212 Jättenattljusolja: oenothera biennis V/P/K=
Vitamin E, F, GLA. Kontrollerar cellers aktivitet. Mot rynkor o hudojämnheter, eksem och PMS, ”växt-östrogen”.

1552 Kokosolja: V=, P-, K+
Kylande, utmärkt solskyddsfaktor, inflammationsdämpande, hudirritationer, pitta-hy, mjukgör och fuktgivande.

221 Mandelolja V-,K/P+
En reatiativ fet och närande olja, värmande. Bra för huvudmassage vid överaktivt sinne.

1557 Neemolja: Vo, P/K- (V+ invärtes)
Renande, avgiftande, inflammerad hud, akne, eksem, feber.

218 Nyponfröolja: rosa rubignosa P-, saknas källa
Indianerna i Anderna använde den mot rynkor, ålderstecken, solbränna och linjeringar vid graviditet. Rik på retionlsyra, vitamin A.

219, 7219, 1551 Sesamolja: sesamum indicum V/K- (P+ överdos)
Skyddar och avgiftar hud, kapillärer och nervbanor. Mycket vata balanserande – rek. som daglig massage före dusch på morgonen – Färdig mognad.

1555 Solrosolja, : P/K/V=
Är söt och kall, närande, bra vid klåda och infektioner.

214 Vetegroddsolja: tritricum vulgare V/P/K=
Lecitin, vit. A, D o E (25%), muskulatur o körtlar. Antioxidant.

Övriga Oljor

Avokadoolja  V/K-, P+
Hasselnötsolja  V/P/K=
Linfröolja   V/K-, P+
Majsolja K/V-, P+
Olivolja    Vo, P-,K+
Ricinolja V-,P/K+
Senapsolja K/V-, P+
Soja olja P/K-, Vo
Tistelolja K/V-, P+

 

Ayurvedisk snabbguide över eteriska oljor

NJUT AV NATURENS DOFTER!
För bästa effekt är kvalitet viktigt. Välj eteriska oljor, vegetabiliska oljor, blomvatten och blandningar som kommer från ekologiska, giftfria, vilda växter och är skonsamt framställda. Vi rekommenderar Lakshmi eteriska oljor då de garanterar högsta kvalitet och första tappningen av alla oljor.

 

eteriska olja, aromaterapi
Templin, barrträd Filippinerna, eterisk olja

UTMÄRKTA I AROMATERAPI
Eteriska oljor kan med fördel användas i aromaterapi. Men var försiktig med eteriska oljor som ej är exakt deklarerade. Det finns mängder av olika Salvia, men utan att veta vilken Salvia du köpt, vet du heller inte vilken effekt den har. Använd bara oljor som är angivna med dess rätta latinska namn och kemotyp. Läs mer om aromaterapi i faktaböcker.

AYURVEDA GUIDE
Enligt urgammal ayur-vedisk tradition styrs människan och allt skapat i universum av olika kvaliteter. De baserar sig bl.a. på samspelet mellan de fem elementen som styr olika funktioner i din kropp och din omgivning.


Vata: rymd/luft och nervsystem och rörelse
Pitta: eld (flytande/vatten) och ämnesomsättning
Kapha: vatten/jord och stabilitet
Alla eteriska oljor och dofter har en generell resp. specifik effekt. Generellt kan de balansera doshor men också läka vissa specifika åkommor.

Oljornas generella effekt beskrivs med: V=vata, P=pitta, K=kapha.
+ökar, = balanserar, – minskar, 0 inverkar ej.

FH1 (2) = Första hjälpen oljor att ha hemma/på salongen

Eteriska oljor

1130 Ahihero Cymbopogon giganteus , K-, V/P= FH2
Svamp, bakterier, stelhet, förstoppning. Väcker 1:a chakrat. Öppnar för nya lösningar i livet. Minskar rädslor och stärker självförtroendet.

 

113 Ajowain: Apium graveolens,, K-, VP+ FH2
Avgiftande. renande av gamla gifter/stockningar i luftvägar och matsmältningsapparat. Stimulerande. 

 

114 Angelika rot angelica archangelica V/K-, P+. FH1
Ger styrka, kurage och energi. Konvalescens, jordande.

 

116 Apelsin: citrus aranticum V/K-, P+ FH1
Lugnade, sömn, lycka, motverkar rädslor, ökar intuitionen. Förbättrar peristaltiken och matsmältning.

 

117 Holy Basil (Indian): ocimum basilicum l. V/K-, (P=) FH1
Styrka, uppiggande, motståndskraft, renande, förkylning, trötthet etc
.

 

107 Basil (Tulsi): ocimum basilicum sanctum. V/K-, (P+)
Styrka, uppiggande, motståndskraft, renande, förkylning, astma, trötthet, huvudvärk. Andlig utveckling och kärlek.

 

102 Benzoin, abs. styrax benzoe V/P/K-, Indonesien.
Balanserade för själen, stress, nervositet. Eliminerar oönskade känslor, hat, avundsjuka mm. Slapp hy, åldrad hy, akne, couperoser.


103 Bergamott: citrus bergamia, V/K-, P+, trad. Italien FH1
Glädje, skapar harmoni utan att bli tung. Mot irritation, dålig sömn. Renar rum och smittad atmosfär. Akne, psoriasis, eksem, svamp.


143 Citron
: citrus limonum P/V-,K=
Uppfriskande, syraöverskott, analysförmåga, koncentration. Anti-septisk, stimulerar inlärningen o rationellt tänkande.

 

125 Cistus: cistus ladaniferus, bio Portugal VPK=, FH1
Läker både invärtes och utvärtes ”sår”, smälter isiga fasader. Stärker vår motståndskraft. Mot rynkor och bristningar, balanserar 2:a chakrat.

 

139 Citrongräs cymbopogon flexuosus, P/K-, V= FH1
Ökar koncentrationen, insektsdrivande, vätskedrivande, uppfriskande

 

104 Copaiba copaifera reticulata vild, Brasilien V/P-,K+,
Renande, uppfriskande, löser slem, ger vital energi, blodcirkulation

 

123 Cypress: cupress sempervirens V/K-,P+ FH2
Koncentrera på det väsentliga, celluliter, vätskedrivande.

 

128 Dragon: arthemisia dracunculus V/K-,P+
Matsmältning, luftrören, optimism, flexibilitet.

 

135 En: juniperus communis KV-, P+ FH2
Rena kroppen, blodet och auran. Stimulerande och stärkande.

 

129 Eukalyptus Citr.: eucalypus citriodora VK-,P+
Reumatism, värk, öppna sår, lugnande, inflammationer, feber.

131 Eukalyptus Rad. : eucalyptus radiata V/K-,P+ FH1
Luftrör, infektioner, lugnade, koncentration och logik.

 

134 Geranium ros pelargonium rosa P/K-,V FH2
Attraherar allt positivt, hormonbalans. Bestämma sig. PMS.

 

105 Fänkål, fennelVPK= FH1
Stress, celluliter, klimakteriet, oregelbunden mens, hormonbalans, gaser, matsmältningsbesvär, luftrören, hjärtrytmen, kramplösande.

 

137 Frankincense Olibanum boswelia cartheriiV/K, P+
(Spirituell) kommunikation, immunförsvar. Minskar rynkor effektivt.

 

121 Himalayan ceder: cedrus deodara V/P/K=
Luftrören, stärker håret och ingjuter styrka, virilitet och värdighet. Celluliter och vätskeansamling. Skyddar terapeuter, ökad frihet.

 

126 Immortelle: helycrysum italicum V/P/K= FH2
Löser djupa blockeringar (även sexuella) och hjälper oss över svåra situationer. Reducerar elden i kroppen. Solbränna, allergier, psoriasis

 

132 Jasmin.: jasminum officinalis K/P-V+
Sensuell, kärlek, känslor, negativet, sattvisk (ren). Feber och solsting

 

169 Ingefära: zingiber officinalis V/K (P+) FH1
Stärker matsmältning, avgiftande, mot värk. Stärker Agni.

 

136 Isop decumbens: hyssopus off. Decumbens, V=K-P+
Blanda inte ihop med isop off. som är lite giftig. Andningsvägar, astma, bronkitis, nervös depression, ångest mm. Klarhet i sinnet.

 

101 Lagerblad, laurus nobilis, vild, Kroatien. V/K-,P+ Styrka, självförtroende, balanserar nervsystemet och fyller på med energi. Matsmältning, kryddig, värmande.

 

118 Kamomill romersk, anthemis nobilis. P/K-,V= FH2
Balans, kolik, nervositet, inflammation. mensproblem.

 

1185 Kamomill blå, matricaria chamomilla. V/P-, K+
Lugnar inflammation, brännsår, ärrläkande, sedativ, chakrabalanserande.

 

119 Kanel bark: cinnamomum verum V/K-, P+
Kreativitet, värme, matsmältning, fett, blodcirkulation.

 

1323 Katafrey: Cedrelopsis grevei K/P/K=
Kopplar ihop 1:a,4:e och 7:e chakrat. Anti-inflammation, tonic huden, anti-age, anti-rynk, mörka fläckar, rosacea, reumatism och känsliga kapillärer

 

120 Kardemumma: elettaria cardamomum V/K-,P+
Matsmältning, kramplösande, svåra situationer. Lätt hudirriterande.

 

111 Koriander coriandtum satvium, V/P/K-
Reducerar elden i kroppen, hjärtstimulerande, oren hud rodnader

122 Nejlika: eugenia caryophyllata V/K-, P+
Smärtlindring, tandvärk, gaser, långsam tjocktarm. Värmande, energigivande. Virilitet, värdighet.Effektiv vid lymfdränage.

138 Lavendel vera extra sup.: lavendula vera P/K-,V= FH1
Alla typer av problem, nervösa, sömnbesvär, infektioner, sår klåda, många olika hudproblem.

140 Lavendel Spike: lavendula latifolia, V=,K-,P+
Brännskador (direkt på), antiseptisk, insekts bett, akne, svamp mm.

 

141 Ledum: ledum groenlandicum, grönland, V/K=, P-
Alla typer av leverrelaterade problem, sköldkörtel, integrera livsrytm.

142 Litsea: litsea cubeba V/K=,P-, vild Kina FH2
Älskad av änglar. Frisk och mycket lugnade doft. Lever o sköldkörtel

145 Mandarin: citrus reticulata P/K-,V+ (vid för hög dos) Matsmältning, inbjuder till lek, bra under graviditet, rogivande.

145 Mandarin: citrus reticulata P/K-,V+ (vid för hög dos) Matsmältning, inbjuder till lek, bra under graviditet, rogivande.

Eteriska oljor
Vata/pitta/kapha eteriska oljor

115 Melissa (Balm) melissa officinalis V=, P/K- FH1
Anti-septisk, tonic, eksem allergier, stärker immunförsvar, PMS, anti-depression, sömnbesvär, mardrömmar – skyddar mot negativ energi.

146 Myrth-myrten myrtus comunnis, K/P-,V+ FH2
Hosta, missbruk, självdestruktion. Ger inre glädje. Fet hud. Anti-inflammatorisk.

 

148 Myrra commiphora mirrha, vild, Somalia K/V-, P+
Värmande, löser blockeringar emotionellt, andligt och fysiskt. Motverkar vinterns och vårens problem. Extremt renande.

 

159 Muskatellsalvia salvia sclarea vild, Bulgarien V/P/K-, FH2
Euforisk, källa till inspiration och energi, för den kreative, motverkar stress, rädslor och ångest, PMS, anti-rynk, mjäll och svettning.

 

149 Neroli : citrus aranticum blom V/K- P+ FH2
Chock, mental trötthet, hudåterskapande +++. Dryg, spädes.

151 Niaouly: melaleuca quinquenervia viridiflora, V+, PK-
vild Madagaskar.
Innehåller 1,8 cinealol så är den mild och delikat för huden och ändå mycket bakteriehämmande. Mot svullna kapillärer och vener.

 

154 Patchouli: pogostemon patchouli, trad. Indones. V/P-, K+, FH2
Tonic stimulerande, upplyftande, hudläkande, pitta tillstånd i huden. Afrodisiakum.

 

144 Pepparmynta: menta piperita, PK-,V= FH1
Uppfriskande, mot huvudvärk, svimning, matsmältning, klåda.

 

133 Rosenträ aniba rosaeodora VP-, K= FH1
Nervös instabilitet. Hjälper oss att säga nej. Torr hud och hår, fuktgivande och anti-age effekt.

 

153 Ravensare : ravensare aromatica V+, PK- FH1
Antiseptisk, lugnade, mild. Mot eksem, herpes, stärker synen och mental oförmåga. Lindrar insektsbett, herpes, ödem.

 

155 Ros: rosa damascena V/P/K=
Tålamod, kärlek, spirituell utveckling. Skingrar neg. tankar. Sexuell oförmåga, rynkor +++, barn. Läker ärrvävnad, vener och huden.

 

1341 Rosalina Melaleuca ericifolia KP-, V= FH1
Släkt med tea tree, kopplar samman 4:e o 5:e chakrat. Nervsystemet, svampinfektioner, herpes, eksem, akne.

 

156 Rosmarin Borneon: rosmarins off. born. K/V-,P+ FH2
Blyghet, koncentration, minnet, stud./barn, talare. Mildare effekt.

 

158 Rosmarin Verbenon: rosmarinus off. verb. K/V-,P+
Bra för levern, bihålor, emotionell och mental klarhet. Kraftfull effekt.

 

161 Sandelträ: santalum album P/V-, /K= FH1
Mot stress, ilska, rädsla, inflammationer. Tredje ögat, vid meditation.

 

147 Spike Nard: nardostachys jatamansi P/K- V+
Harmoniserar kontraster, utvecklar gudomlig styrka. Ytliga kärl.

 

152 Svartgran Picea Mariana – samma V/K-, P+ FH2
Bal. energi+++, ångest, initiativkraft, sexuell förmåga.

150 Tall: Pinus sylvestris V/K-, P=
Luftrör och lungor, slemlösande, sexuell energi. Anti-septisk, läker ärr

 

162 Tea Tree: melaleuca alternifolia P/K/V= FH2
Immunförsvar, svamp, muskelvärk, munhygien, mjäll.

 

163 Timjan borneol: thymus satureides V/K-, P+
Brett spektra av bakterier, fet hud, akne.Generell Tonic, ej barn – stark.

 

164 Timjan linalol: thymus vulgaris linalol V/K-, P+ FH2
Immunförsvar, styrka, kurage, luftrör, föda barn, mild o söt.

 

166 Vetiver: vetiveria zizanoides bio, Frankrike V-, KP+ FH2
Jordande. Minskar nervositet, djupa spänningar mm. Nyskapande av hud (när du t.ex. minskar i vikt).

 

165 Ylang-Ylang: cananga odorata V/P-, K+ FH1
Harmoni, glädje, sensuell, inre frid, skingrar rädslor.

 

Övriga eteriska oljor

124 Cajeput VK-P+
1265 Elemi V/K-, P+
1454 Manuka VPK=
1511 Oregano K-VP+
157 Petit Grain PK-V=
110 Morotsfrö VPK=
1525 Pruche VK- P+
1625 Templin VK-P+
160 Savory VK-P+
1115 Gurkmeja VK-P+
101 Lagerblad VK-P+
130 Lotus, VP- K+
106 Palmarosa VPK-
127 Muskot VK-P+
1312 Fragonia
V-PK=
1015 Amni Visnaga K-V=P+